Tekniska justeringar i elcertifikatmarknaden

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att ändra förfarandet för tekniska justeringar av kvotplikten. Syftet med detta är att vid små förändringar av kvotplikten inte behöva gå till omröstning i Riksdagen för att få igenom en förändring. Detta skall istället kunna hanteras direkt av Energimyndigheten som tillsammans med regeringen ansvarar för elcertifikatmarknaden och även utreder underlaget för de tekniska justeringarna.

Vad betyder då detta? Kortfattat innebär det att det löpande arbetet att göra tekniska justeringar av kvotplikten blir betydligt smidigare. Dessutom blir det skyddat från politiska låsningar. Tekniska justeringar innefattar förändringar av kvotplikten till följd av vissa specifika orsaker:

Första orsaken är om den kvotpliktiga elanvändningen avviker jämfört med prognos. Detta kan ske exempelvis om elanvändningen sjunker till följd av systematiskt varmare vintrar eller energieffektiviseringar. Då sker det en teknisk justering av kvoterna (höjda kvoter i detta exempel) för att efterfrågan på elcertifikat i absoluta tal över tid skall motsvara det uppsatta målet. Självklart gäller det också för det motsatta om den kvotpliktiga elanvändningen ökar vilket då skulle föranleda en sänkning av kvoten.

En andra orsak är utfall av produktion i gamla anläggningar som stoppades in i elcertifikatsystemet när det startades. Det är den faktiska produktionen i dessa anläggningar om den över- eller understiger prognos som kan föranleda en justering av kvotplikten. Däremot ingår inte utfallet av produktion i nya anläggningar inom systemet som en parameter för att utföra tekniska justeringar.

Vidare ingår inte en eventuell under- eller överutbyggnad av systemet jämfört med målet. Om marknaden bygger anläggningar för fort och det blir ett överskott, tillfälligt, i systemet så är det inte grund för en kvotpliktsförändring. Då är det marknadens ansvar att genom prisbildning styra investeringar till senare i perioden. Det är också marknadens uppgift att lagerhålla för tidigt producerade elcertifikat tills dess efterfrågan kommer enligt kvotplikten. Inte heller är en eventuell överutbyggnad jämfört med slutmålet någon grund för att genomföra en teknisk justering av kvotplikten. Marknaden har ett mål och baserat på det finns det en kvotplikt. Att justera kvotplikten baserat på hur marknaden missar målet skulle då indirekt istället signalera att målbilden har ändrats vilket är en politisk fråga. Ett förändrat mål inom elcertifikatsystemet kommer fortsatt vara tvunget att röstas om i Riksdagen.

3 mars 2017 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!