Sverige vs Åland

För flera år sedan sa Energimyndigheten nej till en Åländsk aktör som ville ansluta sig till elcertifikatsmarknaden. Grunden för detta beslut var att Sverige enbart skall stötta nationella kraftstationer av förnybar energi. Ålands ståndpunkt var att eftersom de sitter ihop med svenska elnätet och inte det finska så skulle svenska stödsystem tillämpas. Åland valde att ta fallet till domstol i Luxemburg för ett utlåtande om huruvida Sverige kunde anses bryta mot principen om varors rätt till fri rörelse över nationsgränserna.

Först skulle en rekommendation ställas ut av en generaladvokat som valde att gå på Ålands linje. Nämligen att Sveriges nekande till deltagandeför vindkraftparken Oskar i den svenska elcertifikatsmarknaden var ett sätt att försvåra den fria rörligheten av varor (läs elektrisk kraft) över statsgränser.

Tisdagen den första juli så kom EU-domstolens yttrande i frågan. Domstolen gav generaladvokaten gehör för sitt yrkande att det svenska beslutet att stänga ute Åland ur certifikatsmarknaden faktiskt var ett brott mot varors rätt till fri rörlighet. Men, ett stort MEN, det är befogat i detta fall då en stats möjlighet att tillgodose det allmänna intresset med objektiva mål såsom framväxten av förnybar energi kan anses vara överordnat andra mål. Domstolen menar helt enkelt att om syftet är att främja utvecklingen av något som är av stort allmänt intresse och som annars inte kanske blir av så är undantaget inte ett brott mot varors rätt till fri rörlighet.

Sammanfattningsvis så innebär detta att det svensk-norska elcertifikatssystemet kommer att förbli intakt. EU tar även ställning för den typen av stödsystem där utgångspunkten ligger i ett nationellt behov men möjligheten finns att länka ihop det med andra länder. Precis på det sätt som Sverige och Norge valt att göra. Detta öppnar också upp för möjligheten att fler länder skulle kunna komma att vilja kopiera det svenska stödsystemet och till och med ansluta sig till det.

Vi välkomnar beslutet då det skänker marknaden och dess aktörer lite arbetsro genom att ta bort ett frågetecken från dagordningen.

//Martin

2 juli 2014 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!