Svensk ambitionshöjning börjar tar form

Idag presenterade Energimyndigheten sin utredning om vad som skall hända efter 2020 och hur en ambitionshöjning om 18 TWh bör hanteras.

Det är fram till 2030 som ambitionshöjningen föreskriver ytterligare investeringar på upp emot 18 TWh motsvarande förnybar elproduktion. Eftersom varje anläggning fortsatt bör få 15 års tilldelning av elcertifikat så innebär detta att vi kommer ha en kvotplikt i Sverige fram till 2045. Detaljerna för kvotpliktshöjningen som föreslås är att höjningen av kvotplikten skall komma från 2022 och med en tydlig tyngdpunkt på slutet av perioden 2020-2030. Med andra ord förordar myndigheten att investeringarna rent tidsmässigt sker i den senare halvan av tio-års-perioden.

Myndigheten trycker på behovet av en stoppregel. Syftet med en stoppregel är att skapa ett slags skydd för att hindra marknaden från att överinvestera. Det vill säga bygga mer TWh än dessa 18 eller för den delen mer inom det befintliga systemet fram till 2020 än vad som är gällande plan. Faran med att skjuta över målet är att marknaden får ett överskott på elcertifikat som skulle få priserna att falla. Mycket likt den situationen vi befinner oss i just nu där investeringarna i ny produktion kom för fort och för tidigt vilket skapade ett överskott i mitten av handelsperioden som ledde till kraftigt fallande priser och därför nästan totalstopp på investeringar. Detta satte det slutliga målet i fara om vi skulle uppnå det eller inte och därför fick myndigheten rycka in inför 2016 och höja kvotplikten för att undkomma priskollaps. Detta bör inte upprepas och därför bör en stoppregel utredas. Därför föreslås också en kvotplikt med tyngdpunkt i slutet av perioden för att försöka förmå marknaden att inte göra om misstaget att investera för fort för tidigt som skedde fram till 2012.

Vidare föreslås att mikroproduktion av solel (under 68kW) som installeras efter 2020 inte skall få rätt att få elcertifikat för sin produktion. Motivet till detta är att denna typ av produktion redan idag får så mycket stöd ifrån så många andra källor att det inte är motiverat med att också få elcertifikat. Det står inte uttryckt i rapporten men denna mikroproduktion och dess tilldelning av elcertifikat är ett administrativt monster kontra hur många cert som utfärdas till varje anläggning. Den administrativa kostnaden väger inte upp fördelarna eftersom de ändå är så gynnade av andra stöd ändå.

17 oktober 2016 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!