Så påverkar regeringens budget elcertifikatsmarknaden

Regeringen har lagt fram sin budget för 2016 och i den finns olika förslag som direkt eller indirekt påverkar elcertifikatsmarknaden. Det är framförallt två aspekter som är värda att nämnas i sammanhanget.

 

Det första är undantaget från skatteplikt som fastighetsägare kunnat utnyttja genom att kvitta elproduktion i vindkraft mot egen förbrukning. Detta undantag tas bort i budgeten och förslaget innebär att det skall träda ikraft redan 1 januari 2016. Detta kommer pressa lönsamheten ytterligare för branschen då detta kryphål inneburit sparade kronor för de som kunnat utnyttja det. Att detta undantag tas bort är en del i överenskommelsen mellan Sverige och Norge inom den gemensamma elcertifikatsmarknaden. Helt klart har det fram tills idag investerats mer pengar i vindkraft tack vare skattekryphålets existens än vad som annars skulle skett och detta har i viss mån bidragit till överskottet på elcertifikat. Att undantaget nu tas bort kommer framigenom att reducera den fortsatta investeringsviljan något givet allt annat lika. Vi skall inte glömma kontrollstationen som medför höjd kvotplikt i sammanhanget så netto kommer troligen investeringsviljan öka i framtiden trots allt.

 

Den andra aspekten är riktat stöd till mer förnybar energi vid sidan om elcertifikatssystemet. Regeringen har genom budgeten aviserat att ett riktat stöd till havsbaserad vindkraft skall utredas vidare utöver den rapport som Energimyndigheten redan tagit fram. Detta innebär att utöver elcertifikat så vill regeringen ge extra monitärt stöd till enbart just havsbaserad vindkraft. På ett liknande sätt avsätter regeringen nästan 1,4 miljarder kronor i riktat stöd till investeringar i solenergi framöver. Detta är också utöver elcertifikat precis som för den havsbaserade vindkraften som tidigare nämnts. I dessa fall motiveras ett riktat stöd då investeringar hittills i dessa teknologier inte gått lika fort fram som exempelvis landbaserad vindkraft. Problemet är att ökade investeringar till följd av utökat stöd kommer få konsekvenser inom elcertifikatsmarknaden. Dessa extra investeringar kan komma att få överskottet på elcertifikat att återigen börja växa i allt snabbare takt och därmed motverka hela syftet med kvotpliktshöjningen som föreslås i kontrollstation 2015.

 

//Martin

22 september 2015 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!