Proposition om elcertifikat presenterad idag

Idag presenterade energidepartementet propositionen om elcertifikatmarknadens förlängning. Propositionen bygger på många sätt på det förslag som NVE och Energimyndigheten lämnat tidigare.

Propositionen föreslår en förlängning av befintlig elcertifikatmarknad i och med ambitionsökningen om 18 TWh förnybar el fram till 2030. Detta kommer att åstadkommas genom att kvotplikten höjs linjärt från år 2020 och framåt och därmed inte kommer avslutas förrän 2045 istället för 2035 som idag. Vad myndigheterna föreslagit tidigare var en framtung kvotkurva där en större del av ökningen låg under åren 2025 och framåt. Departementets proposition däremot visar på en linjär kvotpliktskurva istället. Vitsen med den framtunga kvotkurvan var att försöka styra investeringarna till senare eftersom det finns ett överskott jämfört med plan här och nu. Detta verkar inte politikerna inte fäst någon större vikt vid.

Genom en omfördelning av kvotplikt som idag återfinns från 2020 och framåt, och som går att hänföra till den ingående reserven som funnits sedan systemet startades, tidigareläggs till 2018 redan. Syftet är antagligen för att få lite extra fart på priset på elcertifikat redan idag för att stötta en marknad som annars kan präglas av många konkurser.

Framigenom kommer tekniska justeringar att göras i förordning medan beslut kopplade till nya mål att fortsatt fattas av Riksdagen. Detta är känt sedan innan och har ingen större prispåverkan heller.

Att Sverige förlänger systemet till 2030 innebär att vi tar på oss finansieringsansvaret för den överutbyggnad som kommer ske av det befintliga målet till 2020 även om det sker på den norska sidan gränsen. Sverige kommer i tillägg att vilja återkomma med en stoppregel i någon form kopplat till det nya målet fram till 2030. Hur den stoppregeln kommer se ut är inte en del av den proposition som presenterats idag.

Denna proposition bör ta bort oron för en priskollaps på elcertifikat den närmsta tiden då Sverige tar på sig finansieringsansvaret för eventuell överutbyggnad fram till 2020. Det som kommer ske nu är att i Norge kommer det att vara en kapplöpning för att hinna bygga så mycket som möjligt fram till 2021 när Norge drar sig ur systemet.

19 april 2017 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!