Priset på elcertifikat faller vidare

Sedan 24:e april, när mars-18 prissattes till 82 SEK/cert, har priserna på elcertifikaten fallit med 30%. Igår stängde mars-18 kontraktet på 58 SEK/cert vilket är den högst prissatta marsprodukten av dem alla. Längre ut på kurvan ligger priserna relativt flat kring 54 SEK/cert för närvarande. Jämfört med vad priser för ett elcertifikat låg före årsskiftet så har prisfallet varit hela 50%.

Den stora orsaken till prisraset är den överutbyggning av systemet fram till 2020 som konstaterades tidigare i höstas. Inom det gemensamma målet på 28,4 TWh för Norge och Sverige så kommer måluppfyllelsen att överskjutas med god marginal. Vad som hänt efter det är att svenska regeringen har lämnat sin proposition om hur den svenska ambitionsökningen på 18 TWh bortom 2020 skall se ut. Därtill tar Sverige på sig finansieringsansvaret för all överutbyggnad fram till 2020 och risken för en eventuell priskrasch bör därför i det närmaste vara som bortblåst. Kvotplikten kommer höjas linjärt från 2020 och utåt för att motsvara efterfrågan av dessa ytterligare 18 TWh samt en tidigareläggning av kvotplikt för den sedan tidigare ingående reserven kommer att slå in redan 2018. Sammantaget så höjs kvotplikten redan från och med nästa år och för mer än ett årtionde framåt. Denna höga kvotplikt innevarande år samt de kommande två till tre åren medför att det överskott på elcertifikat som byggts upp fram tills nu kommer att vara borta före 2020.

Det förefaller därför för oss som att priset på elcertifikat, baserat på att överskottet kommer att försvinna i stort och reduceras till någon hanterbar volym, därför bör stiga. Det verkar vara som att marknadens aktörer ändå fortfarande tyngs av överskottet och möjligen behövs det reduceras inte bara i analysen utan också faktiskt på kontot innan någon vågar spekulera i detta.

Ett annat perspektiv är signalvärdet i den utbyggnadstakt som just nu rusar. Där aktörer i marknaden näst intill tävlar om att redovisa lägre och lägre break-even priser för sina respektive projekt. Det är sant att teknikutvecklingen samt storskaligheten i projekten drastiskt drivit ned vid vilken intäkt ett projekt är lönsamt och det här är nog också en faktor som många spelare i marknaden tar med i sin analys. Vad kommer break-even priset vara om 5 år? Det spelar roll för vilket pris man tror att elcertifikaten kommer ha i framtiden.

8 juni 2017 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!