Priserna är för låga

I dagens blogginlägg tänkte jag börja med en repetition av de fundamentala förutsättningarna för priset på den nordiska elmarknaden. Prissättningen grundar sig som i alla avreglerade marknader på var det uppstår en jämvikt mellan utbudet och efterfrågan i marknaden. Det som är lite speciellt med elmarknaden jämfört med andra råvarumarknader (eller andra tillgångsmarknader) är utseendet på utbudskurvan. Elmarknaden har ett ovanligt spretigt utbud. Vi använder oss av allt från förbränning av fossila bränslen, atomklyvning till att använda naturens krafter. Utseendet på utbudskurvan bestäms av de rörliga kostnaderna som är förknippade med produktion av respektive bränsle/naturresurs. I Norden har vi dessutom en speciell situation där vi har ett geografiskt område som framförallt styrs av tillgången på vattenkraft, medan vi har ett annat område som i hög grad är i behov av värmekraft (kärnkraft/kolkraft). Allt detta sammanfattas i bilden nedan.

 

På kort sikt så styr alla dessa parametrar över elpriset. På litet längre sikt så är det dock två parametrar som spelar huvudrollen. Ser man till terminspriserna som styr nivån på fastprisavtal så påverkas de framförallt av tillgången på vatten och den rörliga kostnaden för att producera kolkraft. Till att börja med så vill jag visa detta samband i en graf över de senaste 5 åren. I grafen kan man tydligt se att priset (närmaste årskontraktet) går upp över rörliga kostnaden för kolkraftproduktion (MC kol) under perioder med hydrologiska underskott (dålig tillgång på vatten, ex. första halvåret 2013) och hur priset går under MC kol under perioder med hydrologiska överskott (god tillgång på vatten, ex. andra halvåret 2012). Följaktligen ser man också hur priset tenderar att röra sig i närheten av MC kol under perioder med nära balans i hydrologin (ex. mars 2014).

 Som vanligt under mina blogginlägg så är terminspriset den vitblå ytan, MC kol den röda linjen och nu har vi också med hydrologiska balansen i form av blått histogram (ser ut som yta i denna graf).

Låt oss nu zooma in lite på de senaste två månaderna. Här ser vi hur terminspriset ligger någon dryg EUR/MWh under MC kol (högra y-axeln) under maj månad samtidigt som vi har ett överskott på ca 7-9 TWh (vänstra y-axeln).

 Nu i slutet av juni så har vi dock återigen en hydrologisk balans runt 7-9 TWh. Nu är dock terminspriset 3 EUR/MWh lägre än MC kol. Skillnaden syns ännu tydligare om vi väljer att titta på det närmaste kvartalskontraktet istället för årskontraktet.

Det närmaste kvartalskontraktet är just nu nästen 3 EUR/MWh lägre än i maj trots att de fundamentala förutsättningarna är mer eller mindre jämförbara.

Vad beror detta på då? Uppenbarligen inte de fundamentala förutsättningarna. Nej, det är istället ren och skär psykologi. Psykologi från att spotpriset varit lågt hittills under juni och förmodas vara fortsatt lågt. Det är också kvarlevorna från 3 veckor tillbaka när hydrologiska balansen prognostiserades att nå ett överskott om 15-20 TWh. Så blev dock aldrig fallet. Nederbörden underlevererade kraftigt i förhållande till prognoserna. Tittar vi på grafen nedan så har marknaden gått miste om 10 TWh (ackumulerat avstånd mellan linjer och histogram) i förväntad nederbörd den senaste månaden. Följaktligen är också prognosen på hydrologiska balansen återigen tillbaka på 7-9 TWh.

Utifrån de fundamentala förutsättningarna skulle jag därför vilja påstå att Q3 för närvarande är åtminstone ca 3 EUR/MWh för lågt prissatt medan året är i storleksordningen 1-2 EUR/MWh för lågt. Till detta kommer sedan vår skepsis till hur mycket snö det egentligen finns kvar i både de norska och de svenska fjällområdena. Vissa analyshus pekar fortfarande på ett överskott i storleksordningen 15-20 TWh (snö+markvatten). Vi tror inte på detta och tror följaktligen också att det finns en påtaglig risk att vi går ur sommaren med ett underskott i den hydrologiska balansen. Om så är fallet, så kommer det visa sig att vissa delar av terminskurvan varit 5 EUR/MWh får lågt prissatt.

//Jens

22 juni 2015 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!