Politiska utspel om elcert - uppdatering

Den 10:e juni skall svenska riksdagen rösta om propositionen som skall ändra på kvoterna i elcertifikatsystemet. Upplägget är på ett sådant sätt att propositionen är indelad i tre delar som var och en för sig skall röstas igenom. Med denna strategiska konstruktion tänker sig regeringen kunna få igenom alla sina förslag med största möjliga sannolikhet. Fördelen är också att det ursprungliga förslaget från ett år sedan inte hotas om det skulle bli ett uttalat motstånd mot regeringens vassare ambitioner. Det vill säga faller en faller INTE alla.

 

Den första delen är den som rör kontrolstation 2015 och som Energimyndigheten presenterade i sitt förslag i februari 2014. Här föreslås en rejäl kvotpliktshöjning för att stimulera fortsatta investeringar ny förnybar produktion.

 

Den andra delen som går till votering är den av regeringen föreslagna ambitionshöjningen inom förnybart med motsvarande 2 TWh fram till 2020 och med en motsvarande ökad kvotplikt för att matcha det ökade utbudet av elcertifikat som detta kommer att innebära.

 

Den tredje och sista delen handlar om de föreslagna förändringarna i avtalet med Norge. Förhandlingar har försiggåtts mellan svenska och norska politiker om nödvändiga förändringar i avtalet för att kunna genomföra ändringar/ambitionshöjningar på nationell nivå i den gemensamma elcertifikatsmarknaden.

 

Frågan är då hur ställer sig riksdagen inför den här propositionen? Enligt en kartläggning genomförd av Montel så talar inte alliansen med enad röst i frågan. Centerpartiet stöttar regeringens förslag om en ökad ambitionsnivå (del 2 av propositionen) utöver grundförslaget i kontrollstation 2015 (del 1 av propositionen). Däremot stöttar inte partiet regeringsens förslag till ändring i avtalet med Norge (del 3 i propositionen) på den grund av att de inte vill ta bort skattekryphålet. Vad gäller de övriga allianspartierna så stöttar de också det ursprungliga förändringsförslaget enligt kontrollstationen 2015 (del 1 i propositionen) och även ändringsförslaget till avtalet med Norge (del 3 i propositionen). De motsätter sig däremot ambitionshöjningen (del 2 av propositionen). Skulle samtliga riksdagsledamot för respektive parti rösta enligt dessa ståndpunkter som partierna uttryckt skulle regeringens proposition kunna gå igenom i dess helhet med en majoritet i riksdagen i varje en av de olika delmomenten.

 

Vi återupprepar vår tro om att det kommer en kvotpliktshöjning och från den 11:e juni och framåt så kommer samtliga svenska elhandelsbolag att ha en helt annan kvotplikt att förhålla sig till framöver. Den kommer att appliceras inte bara på alla kommande nya kundavtal utan också på alla befintliga kundavtal. De högre kvotplikterna startar från och med förbrukningsåret 2016 och framåt.

 

//Martin

 

 

 

Uppdatering från näringsutskottet

 

Under lunchtimmarna har det framkommit nya politiska utspel denna gång ifrån näringsutskottet som idag behandlat propositionen. Det visar sig att Alliansen, trots oenighet sinsemellan om delarna i förslaget, gör enad sak emot regeringen och hotar fälla förslaget i dess nuvarande utformning. Bollen ligger nu hos regeringen att hantera den uppkomna situationen och tid finns för att justera propositionen så att den får stöd i riksdagen. I detta läge vore det taffligt av regeringspartierna att riskera hela propositionen för att inte gå över blockgränsen och hitta stöd.

 

//Martin

7 maj 2015 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!