Nuläge!

I det förra blogginlägget resonerade vi runt sannolikheten för att priserna under året kan tänkas sakna en tydlig trend eller riktning. Nu känns det som hög tid för att gå igenom nuläget för de olika fundamentala faktorerna som har störst inverkan på det nordiska elpriset.

Vindkraften Denna vinter har varit förhållandevis blåsig, vilket också gjort att tillgången på vindkraft varit god. I grafen nedan kan ni se den faktiska vindkraftsproduktionen i Nord Pool-området under de senaste två veckorna.

Source: Thomson Reuters Point Carbon

 

Den kommande veckan ser vi dock ut att få mindre produktion än normalt.

Source: Thomson Reuters Point Carbon

 

Historiskt låga intäktsnivåer (elpris + elcertifikatspris) har gjort att nyinvesteringar i vindkraftsproduktion avtagit det senaste året, men med Energimarknadsinspektionens förslag på en höjning av kvotplikten från 2016 så lär tillväxten ta fart igen. Se nedan en graf på Svensk Vindenergis basscenario för tillväxten de kommande åren.

Source: Svensk Vindenergis kvartalsstatistik Q4 2013

 

 

Vattenkraften När vi pratar om tillgången på vattenkraft, så pratar vi ofta om den hydrologiska balansen. Den totala mängden vatten i systemet som kan omsättas till framtida vattenkraft. Detta kan bestå av såväl vattenmängder i vattendrag och sjöar, som vatten som är bunden i mark eller snö. Den milda och blöta vintern har gjort att vi gått från ett underskott på vatten i förhållande till en normalsituation, till ett svagt överskott.

Source: Bloomberg

 

Även de kommande 2 veckorna ser det ut som att lågtrycksbetonade vädret skall hålla i sig och så mycket vinter fick vi överhuvudtaget inte i år.

Source: Thomson Reuters Point Carbon

 

KärnkraftenTillgängligheten på den svenska kärnkraften fortsätter att öka nu när moderniseringen av den svenska kärnkraftsparken börjar gå in i sin slutfas. Tabellen nedan visar hur produktionen ökat under de senaste åren.

Läget just nu är 93 % tillgänglighet. Oskarshamn 2 har varit ur drift sedan juni förra året och kommer inte vara tillbaka förrän tidigast i september i år. Reaktorn genomgår ett ganska omfattande moderniseringsarbete. Övriga svenska kärnkraftsreaktorer har dock haft god tillgänglighet under hela vintern. Den årliga revisionsperioden inleds med Ringhals 1 den 23:e mars och avslutas med Ringhals 4 som skall vara tillbaka den 9:e oktober. Revisionsperioden inleds något tidigare än vad som varit praxis de senaste åren och ovanligt få reaktorer kommer vara ur drift under semesterperioden.

 

Marginalkostnader för produktion med fossila bränslenKol, gas, olja, utsläppsrätter och EURUSD. Det är framförallt dessa priser som påverkar kostnaden för att producera el med fossila bränslen. Se nedan de senaste månadernas prisutveckling av desssa tillgångsslag.

Source: Bloomberg – Kol

 

Source: Bloomberg – Gas

 

Source: Bloomberg – Utsläppsrätter (CO2)

 

Source: Bloomberg - EURUSD

 

Kol- och gaspriser har fallit, framförallt de senaste veckorna. Detta beror på en svag global efterfrågan på dessa energiråvaror. Delvis på grund av den svaga ekonomiska återhämtningen efter 2008 års finanskris men framförallt också på grund av den varma vintern här i Europa. I ett större perspektiv så är det också en prispress på gas till följd av de stora mängder skiffergas som kommit från USA de senaste åren. Både gas och kol kommer också påverkas negativt av det faktum att Japan planerar att återuppta sin kärnkraftsproduktion (som legat nere sedan Fukushima-olyckan).

Oljepriset har mest fladdrat de senaste månaderna. Geopolitisk oro håller priserna uppe medan den haltande världsekonomin hindrar priserna från att lyfta.

Priset på utsläppsrätter har däremot stigit kraftigt sedan Q4-13. Backloadingen har nu äntligen gått igenom alla beslutsinstanser inom EU, och redan under mars månad börjar utsläppsrätter, som annars skulle auktionerats ut, hållas tillbaka för att inte släppas ut i marknaden förrän 2019.

Source: Bloomberg – Marginalkostnad för kolkraftproduktion

 

Kombinationen av fallande kolpriser och stigande priser på utsläppsrätter har gjort att falllet i marginalkostnaden för kolkraftproduktion som rått de senaste 3 åren har kommit av sig. 

Om vi istället ser till marginalkostnaden för gaskraftproduktion så ligger den fortfarande drygt 20 EUR/MWh över motsvarigheten för kol. Detta är orsaken till att mycket gaskraftproduktion, framför allt i Tyskland, läggs i malpåse i väntan på bättre tider. Subventioner till förnybar elproduktion som vind och sol har gjort gaskraftverken olönsamma och detta är en delikat fråga, framförallt på kontinenten, som delar oppinionen. Problemet är att gaskraften med dess reglermöljligheter behövs för att exempelvis det tyska elsystemet skall fungera på ett tillfredställande sätt.

 

//Jens

 

28 februari 2014 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!