Minskad risk för höga priser i höst!

Nu när de flesta av oss är tillbaka från semestern kan vi konstatera att sommaren generellt varit förhållandevis kall, blåsig och nederbördsrik. Alla har inte fått lika mycket nederbörd men på ”rätt ställen” har vattenresurserna fyllts på. ”Rätt ställen” är som bekant i västra och norra Norge samt i Norrland. Här är det inte bara nederbörd som fyllt på resurserna utan även en god snötillgång som vid det här laget smält och runnit ner i vattendragen. Den hydrologiska balansen har därmed stärkts väsentligt över sommaren och vi ser nu ett tydligt överskott i både Sverige och Norge. Detta slår också igenom på spotpriserna som hittills i augusti varit lägre än under juli.

Terminspriserna hålls däremot uppe av det råstarka kolpriset. Värmeböljan ”Lucifer” i södra Europa var brutal med dödsfall, skogsbränder och förstörda druvskördar. Tillsammans med en varm sommar även i Kina har efterfrågan på kol varit ovanligt hög då produktionen av kyla har gått på högvarv. I tillägg har den ökade geopolitiska oron mellan USA och Nordkorea har också bidragit till det stigande kolpriset. Geopolitisk oro brukar generellt leda till stigande energipriser, då risken får utbudsstörningar ökar. Sammantaget har dessa faktorer lett till att kolpriset gått upp nästan 15%. Den starka hydrologiska balansen fungerar dock som en motvikt på elmarknaden och gör att terminspriserna på el ändå inte stiger. I det korta perspektivet, förutsatt att ett fullskaligt krig inte bryter ut med Nordkorea, så ser vi därför riskerna för stigande terminspriser som lägre nu än innan sommaren. 

I ett lite längre perspektiv så hjälper dock inte den starka hydrologiska balansen till att begränsa risken för stigande priser. En politisk vilja att få upp priset på utsläppsrätter (kostnaden för att släppa ut koldioxid) samt en successivt försämrad kraftbalans vintertid gör att risken för höga spotpriser vintertid har ökat väsentligt de senaste två åren. Vi tror därför att man som konsument av el bör leta köptillfällen under hösten när en stark hydrologisk balans kan ge kortsiktigt fallande terminspriser.

//Jens

15 augusti 2017 av Jens Nordberg

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!