Mediadrevet

Elpriserna och framförallt de tre stora elproducenternas övervinster har varit på ekonomitidningarnas löpsedlar var och varannan dag den senaste veckan. En del av kritiken är ju naturligtvis befogad då det finns många delar av den avreglerade elmarknaden som har förbättringspotential. Dessvärre varvas den legitima kritiken med sensationsjournalistik innehållande en ofantlig mängd faktafel. Om man påtalar felen så rättar de till dem, men det verkar inte som att de bryr sig om att vara noggrannare i sin research till nästa gång då faktafelen står som spön i backen.

En sak som journalisterna hela tiden får om bakfoten är det här med marginalprissättning. Man drar alltid fram elmarknaden som ett exempel på en unik marknad med en egen prissättningsmodell. Så är inte fallet. Alla råvarumarknader fungerar likadant. Det är alltid den senaste producerade enheten som sätter marknadspriset. Om så inte hade varit fallet, så hade den senaste producerade enheten aldrig producerats och det hade uppstått en bristsituation. I elmarknaden innebär en bristsituation blackout, medan i exempelvis jordbrukssegmentet kan en bristsituation leda till svält. El, olja, vete….ja, faktiskt samtliga råvaror prissätts på samma sätt i en avreglerad marknad.

Det som särskiljer elen från övriga råvaror är den extremt fragmenterade utbudskurvan. Olika produktionsslag har extremt olika rörliga kostnader, där det vid en god hydrologi kan vara den rörliga kostnaden för att producera vattenkraft på någonstans mellan 5-10 öre/kWh som sätter priset, medan det vid ett stort hydrologiskt underskott ibland kan vara den rörliga kostnaden för att producera oljekraft på någonstans runt 140 öre/kWh som sätter priset. Detta kan vi jämföra med priset på olja som ibland styrs mest av den rörliga kostnaden för att producera landbaserad olja runt 5 dollar per fat, och ibland styrs av den rörliga kostnaden för att producera djuphavsolja eller oljesand mellan 50 och 100 dollar per fat. Jag har dock aldrig hört någon ifrågasätta prismodellen för oljepriset. Oljepriset som för övrigt gått upp 10-15 dollar per fat på ett par dygn på Libyenoron.

Även politikerna går ibland i samma fälla som journalisterna, där de bevisar hur dåligt pålästa de är genom att angripa prissättningsmodellen och inte de delar som faktiskt fungerar dåligt i elmarknaden. Det finns politiker som föreslår en uppdelning av marknaden i en marknad för baslast och en marknad för toppkraft. En sådan uppdelning skulle bara kunna leda till en enda sak. Alla skulle vilja handla baslast. Priset på baslast skulle stiga ändå tills det motsvarade priset på toppkraft. Om så inte var fallet skulle det uppstå en bristsituation då ingen kraftproducent skulle välja att sälja sin produktion under den rörliga kostnaden. En bristsituation i elmarknaden innebär blackout. Alltså skulle priset på baslastmarknaden motsvara priset på toppkraftmarknaden och vi skulle vara tillbaka på ruta ett igen.

Glädjande nog så finns det tydligen pålästa politiker också. Jag blev så glad när jag läste en nyhet på Montel imorse där man återgav vad Magnus Blümer, kansliråd på näringsdepartementets energienhet, sa under sitt anförande på Energiledargruppens konferens i Stockholm. ”Regeringskansliets utgångspunkt är att det finns naturliga förklaringar till de höga priserna”. ”Låga vattennivåer, låg tillgänglighet i kärnkraften och kall väderlek”. Det låter nästan som att han är en trogen läsare av vår blogg ;) ” Det är något speciellt med elmarknaden. Det förekommer inga diskussioner om prismodeller i andra råvarubranscher. Men inte sjutton kostar det 108 dollar fatet att producera ett fat olja.”

Det bästa har han dock sparat till sist. Saker som vi tagit upp tidigare i den här bloggen. Konkreta förbättringar som skulle effektivisera och förbättra den avreglerade nordiska elmarknaden. ”Vi måste få in mer produktion med låga marginalkostnader”. ”På längre sikt hoppas vi att åtgärder som förstärkningar av elnätet med flexiblare förbrukning genom timmätning, möjligheten att ersätta kärnkraftsreaktorer och ett kraftfullt elcertifikatssystem, ska bidra till lägre priser”. Just när det gäller kärnkraften är jag väl personligen lite kluven, men i brist på bättre alternativ så är det ju definitivt att föredra framför kol, gas och olja.

//Jens

24 februari 2011 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!