Kapacitetsmarknader och hur de påverkar elmarknaden

Det är troligt att vi inom en inte allt för snar framtid allt oftare kommer få uppleva kritisk effektbrist i stunder när intermittent produktion underleverar. Vi kan läsa i tidningar om hur stora energibolag pressar regeringen kring effektskatten för kärnkraft. Detta är ett symtom på hur ansträngt läget faktiskt är. Kritisk effektbrist innebär helt enkelt att elektriciteten inte räcker till utan det blir bortkoppling. Med andra ord på vissa förutbestämda platser i landet så blir det helt plötsligt svart. Detta är medvetet utfört, att koppla bort, för att inte hela Sverige skall bli utan ström när elen inte räcker till.

Kapacitetsmarknader är ett sätt att säkerställa att vi har reserver att ta till när det så väl behövs. Vi säkerställer därmed leveranstryggheten och minimerar risken för kritisk effektbrist. Med en god tillgång på subventionerad effekt, som kapacitetsmarknaden ger, och som är redo att startas upp närhelst det blir ansträngt säkerställer att elpriserna framöver kommer förbli låga. De kommer att vara pressade under den gräns där produktion av el står på egna meriter och hela systemet kommer att bli beroende av effektstöd för att överleva. Låga elpriser har varit en svensk konkurrensfördel och i och med detta så behåller vi den fördelen. Fast detta är ju en illusion för i andra ändan tillkommer kapacitetsavgifter för att betala subventionerna till den stillastående effekten vi måste hålla i reserv. Kapacitetsavgifterna kommer antingen som ett påslag på elpriset, då spricker illusionen med en gång, eller så hamnar den på nättariffen. Då kommer kostnaden inte vara lika iögonfallande men följden blir att nättarifferna som redan stigit kraftigt kommer höjas ännu mer. Så konkurrensfördelen är en illusion då de enda som på riktigt kan tillgodose sig vår billiga el är våra grannländer. De importerar vår billiga el genom utlandskablarna och sedan slipper de betala kapacitetstariffen för den kan vi ju bara ta ut på svenska kunder. Så den enda sanna konkurrensfördelen hamnar i Tyskland, Baltikum och Finland med största sannolikhet. Vårt svenska näringsliv får betala hur som helst ändå även för de utanför vår nationsgräns.

När nu dessa problemställningar är klargjorda så kvarstår ändå ett problem som inte kapacitetsmekanismer kan lösa alls. Nämligen att om vi har en kraftigt volatil elproduktion en dag till en annan så har vi stora brister i efterfrågeflexibilitet. Stor flexibilitet i efterfrågan på el är precis lika viktig för att minimera risker för effektbrist som ökad elproduktion. Det är önskvärt, även från politikers sida, att konsumenten blir mer aktiv och styr sin förbrukning och inte bara producenterna sin produktion. Då kommer vi kunna undvika kritisk effektbrist samt vi kommer slippa extrema toppar i elpriset. Efterfrågeflexibilitet kan vi inte skapa utan prissignaler. Vi kan inte hålla elpriset stabilt och alltjämt lågt och tro att vi skall locka fram frivillig lastreducering timmar när det är ansträngt. Den möjligheten dödar vi effektivt med kapacitetsmekanismer. Prisbildningen är det viktigaste styrmedlet vi har och vi kan inte förstöra det signalvärdet den innefattar för det är så mycket som är fundamentalt viktigt för en sund energimarknad som då går förlorat. Vi skapar mer problem än vi löser.

Värt att nämna är att problemet inte egentligen är den förnybara elproduktionen eller den så kallade intermittenta elproduktionen. Problemet är att vi byggt för fort och systemet har inte haft tillräckligt med tid på sig att anpassa sig till fullo. I tillägg till detta så har vi också byggt för mycket det vill säga vi har överkapacitet. Hade vi inte haft överkapacitet hade vi inte haft en lika ansträngd situation på kraftverkssidan där massnedläggningar hotar. När vi har denna situation med överkapacitet och överutbud så är inte lösningen mer produktionsresurser. Systemet behöver rebalanseras för nu väger inte vågskålarna lika.

18 maj 2016 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!