Indelning av Sverige i 4 elområden

Jag läste en krönika i Aftonbladet igår där Lena Mellin resonerar runt införandet av 4 elområden i Sverige från och med den 1 november i år. Det känns jättebra att media äntligen får upp ögonen för detta och hjälper oss i branschen att förmedla detta till kunderna. Risken är annars att konsumenter i södra Sverige får en rejäl chock framåt nästa vinter. Vi på Din El försöker också ta vårt ansvar att informera runt den här förändringen så gott vi kan. Genomslagskraften som både "gammelmedia" (tidningar, TV och radio) och "nymedia" (sociala medier, bloggar och hemsidor) har, är ett välkommet inslag. Det är dock oerhört viktigt att informationen som förmedlas är korrekt. Jag känner mig därför manad att rätta till vissa felaktiga slutsatser i Lena Mellins krönika.

Rubriken är ju naturligtvis det första man reagerar över. Det finns ingenting i dagsläget som talar för att priserna i södra Sverige skall bli högre nästa vinter än vad de varit den här vintern. Tvärtemot så talar det mesta snarare för lägre elpriser nästa vinter då den här vintern, liksom den förra, pga extraordinära omständigheter (förra vintern: kärnkraftsstrul och extrem kyla, den här vintern: brist på vatten och extrem kyla) haft historiskt höga elpriser. Däremot (såsom Lena Mellin faktiskt beskriver på ett annat ställe i krönikan) så är det troligt att priserna för konsumenter i södra Sverige kommer att vara ett antal öre/kWh högre än priserna för konsumenter i norra Sverige. Detta förutsätter emellertid att det inte är brist på vatten. I ett läge med en extrem brist på vatten (som läget har varit den här vintern) är det snarare troligt att konsumenter i södra Sverige kommer att betala mindre för sin el än konsumenter i norra Sverige. En bra måttstock är priset som konsumenter på Själland i Danmark betalar för sin el. Normalt sett betalar de ca 5-7 öre/kWh mer för sin el än sina svenska grannar, men hittills i vinter har de istället betalat 10 öre/kWh mindre än oss svenskar.

Den andra felaktiga slutsatsen i krönikan är att elen skulle bli dyrare "för större delen av befolkningen". Här blandar man ihop elområdena. Vi får den 1 november i år två stycken elområden (nr 1 och nr 2) i norra delen av landet där majoriteten av de svenska vattenkraftverken ligger. Det är dessa två områden som i ett normalläge får ett lägre pris än om Sverige fortfarande hade varit ett enda elområde. Södra delen av landet delas också in i två olika områden. Elområde 3 sträcker sig från Dalaälven i norr till strax söder om Ringhals och Oskarshamn i söder. Detta område, som omfattar både Stockholm och Göteborg, kommer tack vare all kärnkraft ha ungfär samma balans mellan utbud och efterfrågan som Sverige som helhet har idag. Därför kommer också troligen priset, i ett normalläge, att ligga i närheten av det pris som hade varit om Sverige fortfarande hade varit ett enda elområde. Elområde 4 däremot, där Öresundsregioinen ingår, lär i ett normalläge (dvs ej brist på vatten) få priser som mer liknar priserna i Köpenhamn än i Stockholm.

Avslutningsvis tycker jag det känns viktigt att poängtera det som Lena Mellin också tar upp i sin krönika. Nämligen att detta grundar sig på ett beslut i EU-kommissionen och är en följd av EU's tankar om den fria rörligheten av människor, varor (såsom el) och tjänster. Inom elbranschen jobbade vi aktivt emot det här beslutet, då ny kraftproduktion och förstärkningar av elnätet inom 3-4 år lär leda till betydligt mindre prisdifferenser mellan olika regioner och länder i Nord Pool området. I det läget kommer förmodligen priset i de 4 elområdena att under större delen av tiden vara på i stort sett samma nivå och då har de nya elområdena bara lett till ökad administration och i slutändan högre priser för konsumenterna. /Jens

28 januari 2011 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!