Högtryck vs Brexit

Veckan startade med stigande priser på den korta delen av terminskurvan, det vill säga de kontrakt som går närmast i leverans. Orsaken till det var att prognoserna som kom under helgen talade för att högtrycket växer till sig igen. Vissa av prognoserna är mycket torra med negativ nederbörd, med andra ord att markvattnet dunstar utan någon påfyllning av regn. Till dessa torra körningar hör den som kallas operationella körningen och det är den som anses mest sannolik. Som en konsekvens av den blygsamma nederbörden sista tiden i kombination med revisionsperiod på större delen av kärnkraftsparken har den hydrologiska balansen försvagats och ligger nu på -12 TWh. Skulle den mest extrema torra lösningen visa sig vara rätt så innebär det ett underskott på 17 TWh. Således har vattenkraftsproducenterna total kontroll och allt annat lika torde fortsätta att flytta upp sina budstegar. Som ett riktmärke kan nämnas att marginalkostnaden för att producera kolkraft för Q3-16 ligger kring 24,50 EUR/MWh och som en händelse ligger spotpriset i NO1 och NO2 på samma nivå. SE3 ligger hela 36,72 EUR/MWh vilket inte är så märkligt då en stor del av kärnkraften är ur drift men om vi tittar på SE1 (hydrobaserat) ligger även det på 36,72.

Så skulle underskottet fortsätta att försämras finns det en ganska stor potential på uppsidan sett till spotpriset. Dock har vi passerat den perioden med mest kärnkraft ur drift vilket successivt kommer dämpa känsligheten i det svenska systemet. Om vi tittar på terminsmarknaden igen så ligger Q3-16 kring 24 EUR/MWh dess tyska motsvarighet ligger på 26,60 EUR/MWh vilket innebär en spread på cirka 2,60 som med rådande väderlek kommer fortsätta att krympa. 

Om vi vänder blicken mot de längre kontrakten som i högre grad påverkas av McKol så har de gått svagare senaste tiden och det beror på den generella oron som världsmarknaderna präglas av för tillfället med Brexit som största huvudbry. Vad konsekvenserna skulle bli av en Brexit är så klart svårt att sia om men att det skulle leda till en i alla fall temporär osäkerhet är tämligen klart då marknader inte uppskattar det okända. Kolpriset för Yr-17 toppade ur den 6e juni på 55,05 USD/ton och handlar i skrivande stund på 51,40. Nordsjöoljan har gått ned 3 USD/fat under samma tid. CO2 handlar återigen under 6 EUR nivån där vi just nu utmanar tidigare stödnivåer kring 5,7 EUR/ton.

Så marknaden upplever en ordentlig vridning av kurvan där fronten går urstarkt på dålig hydrologi medan den längre kurvan plågas av ett svagt risksentiment. Framåt så blir så klart väderprognoserna än mer intressant än vanligt då vi nu närmar oss de kritiska 20 TWh i underskott då derivatan på budstegarna kan stiga betydligt samtidigt som vi ska hantera osäkerheten inför Storbritanniens omröstning om att stanna eller lämna EU den 23e juni.

 

14 juni 2016 av Patrik Åberg

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!