Gränsöverskridande samarbete

Intradaghandeln på Nord Pool var igår på förmiddagen något speciell i Stockholms elområde (SE3). Volym utbyttes för vissa timmar långt över spotpriset för desamma. Timme 10 handlades till exempel i genomsnitt mer än 10 EUR över spot och högsta tillslag var drygt 20 EUR över spotpriset. Det var alltså gynnsamt för den som ville sälja obalans intradag på förmiddagen. Detta skulle inte vara anmärkningsvärt om det inte vore för den efterföljande regleringen som i SE3 uppvisade något behov av extra kraft. Vi hade snarast ett överutbud av el under förmiddagstimmarna och överbalanserade aktörer fick på reglerkraftsmarknaden ett lägre pris än spot. 

Stora prisskillnader mellan intradag och reglering kan förekomma när systemet är känsligt och små volymer ger stora prisförändringar men intradagmarknadens handel brukar inte lika ofta "gissa fel" om reglerbehovets riktning. En del av förklaringen till detta var att många avslut var med tysk motpart som köpare. Så länge kapacitet på kablarna till kontinenten finns ledig går det bra att handla obalans intradag med Tyskland. Det vore dock logiskt att samma begränsningar eller möjligheter även påverkade reglerhandeln men det är inte alltid så.

Vi har idag ett utbrett samarbete kring balansering av elnätet i Norden. Under förutsättning att överföring är möjlig används reglerkraft till lägst kostnad oavsett prisområde när behov uppstår. Det arbetas sedan länge med att skapa förutsättningar för liknande samarbete inom hela EU. De nätkoder som håller på att ta form kommer gälla alla länder vilket krävs bland annat för ett enklare reglersamarbete.

Utöver legala strukturer finns ytterligare förutsättningar som bör harmoniseras för att elhandel över nationsgränser skall fungera. Ett exempel är logiska indelningar i prisområden inom respektive land som stämmer överens med elnätets fysiska strukturer. Så är inte fallet i Tyskland idag, men det pågår åtminstone studier kring en eventuell framtida indelning.

Vad framtidens marknadsdesign kommer betyda för elpriset är svårt att säga, men förhoppningsvis kan detta optimeras utan att äventyra dagens leveranssäkerhet.

/Gabriel

3 juni 2016 av Gabriel Asphult

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!