Frekvensras

När någon påstår att vårt nordiska elnät har en frekvens på 50 Hz så ser man tydligt i grafen ovan att det inte alltid stämmer utan varierar över tid. Om frekvensen är lägre än 50 Hz betyder det att det för tillfället produceras lite mindre el än vad som efterfrågas. Vid motsatt förhållande produceras det istället mer el än vad som efterfrågas. Skulle dessa avvikelser bli för stora riskerar elsystemet att störas och omfattande strömavbrott kan inträffa.

För att förhindra dessa otrevliga händelser har Svenska Kraftnät tillsammans med Statnett ansvaret att hålla frekvensen inom intervallet [49.90, 50.10] Hz. Tittar man nu på frekvensen idag syns att det inte alltid är ett så enkelt arbete, men det är precis de metoder som används vid dessa tillfällen som kan resultera i höga och/eller låga reglerpriser. Utöver detta finns också ett krav på att ett längre konsekvent fel i en riktning måste kompenseras med "lika mycket" fel i andra riktningen så att medelfrekvensen över tid går mot exakt 50 Hz.

Eftersom alla som balansansvariga har till uppgift att hjälpa systemoperatörerna med balanseringen blir det också logiskt att det är vid de tillfällen vi lämnat fel information som också felen kostar oss mycket pengar.

Ett fenomen som också kan ses är stora och hastiga frekvensförändringar vid timskiften. Det är ett resultat av att handeln sker i diskreta timmar och därmed ändras producerad volym sällan under en timme utan mellan två timmar. För att nu återgå till ett exempel från morgonen så syns att frekvensen rasade redan under timme 7 men dök ytterligare vid timskiftet inför timme 8. Till följd vände alltså som nämnt morgonens nedreglering till uppreglering precis timme 8.

//Gabriel

29 augusti 2014 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!