Elcertifikat i backwardation

Marknaden för elcertifikat har varit med om mycket den senaste tiden och nu, liksom 2008, har den hamnat i backwardation. Det innebär kort och gott att fronten är högre värderad än kontrakten längre ut på kurvan. Det finns många möjliga orsaker till varför det kan bli på det här viset.

En av förklaringarna är att ränteläget i ekonomin spelar en avgörande roll. För några år sedan hade vi en prisdifferens mellan åren på cirka 5 SEK när priserna låg kring 200 SEK/cert innebär detta en ”ränta” på 2,5 % mellan åren. Inte helt detsamma som reporäntan men vi hade i alla fall plusränta i Sverige då. Nu är differensen mellan mars-17 och vilken annan marsprodukt som helst -1SEK. På dessa prisnivåer kring 140 SEK/cert så innebär detta en ”ränta” i storleksordningen -0,7 %. I dagsläget har vi en negativ reporänta i Sverige och detta återspeglas i priskurvan för elcert.

Ett annat sätt att förklara det här på tar sikte på marknadsaktörerna och tillståndet i energimarknaden. Där kan vi se att under rådande omständigheter med låga elpriser är rörliga elavtal en alltjämt populär företeelse i Sverige. Att ha en kundbas med rörliga avtal innebär att behovet av att prissäkra el och elcertifikat är frånvarande. De kunder som väljer fastprisavtal väljer då också oftast i första hand ett-års avtal. Detta innebär att prissäkringshorisonten för elcertifikat är extremt kort och fokuserar nästan uteslutande på spotmarknaden och det närmaste mars-kontraktet. När det kommer till producenterna av elcertifikat det vill säga kraftverken så har de en radikalt annorlunda vardag att förhålla sig till. De sitter med en stor ekonomisk investering som skall löpa över en längre period. Detta innebär att de är utsatta för prisrisker i framtiden och har ett behov av att vilja prissäkra sig. Dessa är med andra ord säljare ute på kurvan och inte enbart i fronten. Det är här som problemet uppstår nämligen att vi vet att Sverige kommer att förbruka ungefär en viss volym elcertifikat 3 år framåt i tiden. Men eftersom konsumtionen i huvudsak ligger i rörliga avtal så behöver inte priserna på certifikat låsas in i förväg. Däremot så kommer säljarna, det vill säga producenterna, vilja sälja certifikat på förhand för att vara garanterade ett visst pris redan idag för leveranser om flera år. Det vill säga även om det råder balans mellan köp och sälj i spotmarknaden, vilket håller uppe fronten, så trycker säljarna på ute på kurvan.

Personligen tror jag att det är en kombination av dessa som fått kurvan att först bli flat för att sedan gå in i backwardation. Det vill säga fronten är dyrare än de längre årskontrakten.

 

28 april 2016 av Martin Brink

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!