Elcertifikat – Vi närmar oss kontrollstation 2015

Detta blogginlägg tänkte jag ägna åt elcertifikat med tanke på att vi närmar oss en kontrollstation. Som bekant dras marknaden med ett överskott på över 10 miljoner certifikat och orsaken är framförallt den raska utbyggnadstakten av förnyelsebart som överträffat förväntningarna fram tills idag. På senare år kan vi se ett trendbrott i elcertifikatmarknaden där en successiv uppbyggnad av ett överskott ersatts av en situation där vi sakta tär på de ackumulerade reserverna. Mycket av detta kan tillskrivas att investeringstakten i det förnyelsebara har kommit av sig samtidigt som Norge valt att gå med i systemet. Trots detta så är det inte någon dramatisk förändring på balansen mellan utbud och efterfrågan i systemet att tala om.

Om vi försöker beakta varför investeringstakten kommit av sig så är svaret inte på något sätt märkligt. Marknaden sänder en tydlig signal till investerarna genom hur elkraft som råvara prissätts framöver. Grafen nedan illustrerar marknadspriset som en producent av förnyelsebart kan säkra sina intäkter till de kommande fyra åren utan hänsyn tagen till profilen.

Priserna avser en rak produktionsprofil motsvarande den för baskraft och gäller för elområde Stockholm och är inklusive elcertifikat och exklusive ursprungsgarantier.

Prissignalen, det vill säga förväntningarna på fallande elpriser framöver, är den verklighet som alla framtida producenter måste bemöta och en starkt bidragande orsak till varför nyinvesteringstakten på många sätt avstannat. Kalkylerna är allt mer tuffa att ro iland under rådande omständigheter trots det låga ränteläget som råder.

2012 var första året som Norge hade kvotplikt av certifikat. Detta innebär att de varit verksamma på marknaden för elcertifikat redan några år tidigare än så i prissäkringssyfte. Norge är för närvarande ett underskottsområde när det kommer till relationen mellan kvotplikt och tilldelning och detta bidrar till att tära på de befintliga resurserna i systemet.

Det finns en risk att när investeringstakten i förnyelsebart avstannar så kommer vi inte att nå våra mål med XX TW installerad effekt till år 20XX. Med utgångspunkt i detta så tror vi att det kommer att aviseras justeringar på kvotpliktskurvan framöver för att stärka upp efterfrågan och bättre balansera utbudet.

En stärkt kvotpliktskurva kommer inte att påverka elpriset framöver på något sätt men det innebära att mer certifikat än vad som gällt tidigare kommer att behöva annulleras för samma energiförbrukning. När efterfrågan ökar på certifikat så kommer överskottet att minska i allt högre takt och det kommer leda till högre priser på certifikat och därmed intäkter för förnyelsebar produktion framöver.

/Martin Brink 

19 november 2013 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!