Brysselsteget rakt in i elmarknaden

”I huvudet på en elhandlare” är temat för den här bloggen. Tanken är att våra blogginlägg skall spegla det. Därför handlar också 90 % av blogginläggen om priser, huvudsakligen elpriset. Vårt jobb är att analysera vad som hänt med olika priser, hur fundamenta ser ut och vart vi tror att priserna skall ta vägen i framtiden. Därför så handlar våra tankar under 90 % av tiden som vi är på jobbet om just priser. Men, vad finns i huvudet på en elhandlare under de resterande 10 % av tiden då? Jo, personligen så grubblar jag en hel del runt den hysteriska återregleringstrenden som just nu sköljer över världens finans- och råvarumarknader.

Energimarknaden är på intet sätt förskonad från detta. Tvärtom så är det både energispecifika regelverk och generella finansiella regelverk som sköljer över oss. Nästan samtliga regelverk som just nu implementeras har kommit till i kölvattnet av finanskrisen 2008. Politikerna vill säkerställa att en konkurs i likhet med den som Lehman Brothers råkade ut för 2008 på intet sätt skall kunna få spridningseffekter på andra banker eller råvarubolag. Metoden för att säkerställa detta är att ”tvinga in” marknaderna till elektronisk börshandel med centrala clearinghus som just minskar risken för spridningseffekter och ger förutsättningar för att samtliga affärer kan rapporteras in till centrala myndigheter på ett enhetligt sätt.

Så långt, allting gott. I den nordiska elmarknaden har vi handlat på detta sätt sedan slutet på 90-talet, vilket gör att vi således borde ses som en modell för hur de nya regelverken bör fungera i praktiken. Men, vad är det då som gör att jag och många med mig just nu går med en gnagande, olustig känsla att de nya regelverken riskerar att förstöra elmarknaden fullständigt. Jo, det var ju just det där med att det både är energispecifika regelverk och mer generella finansiella regelverk som implementeras. Vad gäller de energispecifika regelverken så finns det god kunskap hos både ansvarigt departement (generaldirektorat) på Kommissionen (som tar fram förslag till regelverk) och tillsynsmyndigheterna (som implementerar regelverken) för hur elmarknaden fungerar. Vad gäller de finansiella regelverken, så är det dessvärre inte så väl beskaffat. Här har ansvarigt departement (generaldirektorat) på Kommissionen och tillsynsmyndigheterna goda kunskaper om de rena finansiella marknaderna (aktier, räntor och valutor) men relativt bristfällig kunskap om hur elmarknaden fungerar. Det ligger nu därför ett antal förslag som i sin nuvarande utformning gör det oerhört mycket dyrare för energibolag att handla på reglerade marknadsplatser. Om vi i branschen inte lyckas lobba för en förändring, innebär detta i praktiken att energibolag måste välja mellan följande 3 alternativ:

Detta gör att vi i energibranschen just nu kraftsamlar för att försöka få det finansiella departementet (generaldirektoratet) på Kommissionen, DG FISMA, och den finansiella tillsynsmyndigheten, ESMA, att förstå hur vår marknad fungerar och att nuvarande förslag ger motsatt effekt till vad de i grund och botten vill uppnå. Det är dock inte helt lätt att göra sig hörd nere i Bryssel och energimarknaden ligger inte högst upp på dessa institutioners prioriteringslistor. Framåt hösten lär vi veta mer om vartåt det barkar - och snälla, hjälp till att hålla alla tummar för att vi lyckas ropa tillräckligt högt för att höras ända ner till Bryssel.

//Jens

2 mars 2015 av Handelsbloggen

Kommentarer

Inga kommentarer - Kommentera

Skriv en kommentar

Handelsbloggen

'I huvudet på en energihandlare'

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!