Verkställande direktör

Styrelsen utser verkställande direktör, i regel i samråd med kommunstyrelsen. Verkställande direktören är ansvarig för den löpande förvaltningen i bolaget och leder verksamheten enligt den av styrelsen fastställda VD-instruktionen. Göteborg Energi AB:s verkställande direktör är också koncernchef. Verkställande direktör har utsetts även i Göteborg Energi Gothnet AB, Göteborg Energi Nät AB, Göteborg Energi Din El AB, Göteborg Energi Gasnät AB med flera dotterbolag.

Verkställande direktör är föredragande i styrelsen och ansvarar för att ge styrelsen erforderliga rapporter och beslutsunderlag. Verkställande direktör ansvarar också för att beslut som fattas av styrelsen verkställs. Verkställande direktör är ej ledamot i styrelsen men deltar i regel vid styrelsemöten.

Utvärdering av styrelse och verkställande direktör

En utvärdering av styrelse och verkställande direktörs arbete sker årligen för alla koncernens bolag.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!