Vårt energisystem

Vi är övertygade om att en hållbar stad börjar i vår vardag. Där vill vi finnas och göra det enkelt för alla göteborgare att leva klimatsmart. Men för att staden ska fungera krävs ett hållbart, leveranssäkert och effektivt energisystem. Under gatorna döljer sig många mil med ledningar, rör och kablar som levererar ljus, kraft, värme, kyla och uppkoppling till hela Göteborg. Vi återvinner värmen från industrier och avfallsförbränning och nyttjar den till att värma våra hem och arbetsplatser.

Fjärrvärme

Fjärrvärmesystemet fungerar som ett blodomlopp där våra anläggningar Sävenäsverket, Rya kraftvärmeverk och Rosenlunds-verket är hjärtat. Där pumpas varmt vatten ut genom ett långt nät av underjordiska ledningar. Vår fjärrvärme värmer 90 procent av flerbostadshusen i Göteborg, cirka 12 000 villor och otaliga industrier, kontor, affärer och andra offentliga byggnader. Nätet är 1 350 km långt och 93 procent av vår fjärrvärme kommer från återvunnen eller förnybar energi.

Elnät och elhandel

Vårt elnät är 9 000 km långt – längre än 400 Göteborgsvarv – och förser både Göteborg och Partille med energi. Vår leverans-säkerhet är en av landets högsta, 99,99 procent. Detta är möjligt tack vare att närmare 94 procent av nätet ligger under jord och därmed inte påverkas av oväder. All el som vi säljer till våra privatkunder har ursprungsgarantier från 100 procent förnybara energikällor. Vi producerar el i våra tre kraftvärmeverk; Sävenäs, Rya och Högsbo samt i våra vindkraftverk.

Gasnät och gashandel

Vi bedriver både handel och distribution med natur- och biogas i Göteborg och Västsverige. Gasen används bland annat till transporter och kollektivtrafik, industrier, restauranger och som uppvärmning. Vi lokalproducerar biogas med hög kvalitet vid vår anläggning Gasendal. Vid GoBiGas forskar vi om framtidens biogasproduktion.

Fjärrkyla

Tekniken bakom fjärrkyla bygger på samma smarta princip som fjärrvärme. Vår fjärrkyla produceras till största delen av återvunnen energi från fjärrvärme, och på vintern använder vi dessutom det kalla vattnet i Göta älv. På så sätt får vi såväl en enkel och tyst som resurseffektiv kylalösning. Vi producerar kyla i 15 anläggningar runt om i staden.

Stadsfiber

Vi äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät i Göteborg. I dag når vår stadsfiber runt 100 000 hushåll och 60 000 företag och är en viktig del i vårt digitala samhälle.

Energitjänster

Med våra energitjänster kan företag minska sina driftskostnader, sin energianvändning och miljöbelastning. I dagsläget ansvarar vi för cirka två miljoner kvadratmeter i drygt 350 byggnader runt om i Göteborg.

Laddinfrastruktur

Vi har 13 stycken snabbladdare för elbilar runt om i staden. Dessutom planerar vi att sätta upp ytterligare 259 laddare under 2018. Vi står också för laddstationerna till busslinje 55, i det så kallade ElectriCity-projektet.

Leverantörer

För att vårt energisystem ska fungera är vi också beroende av våra leverantörer. Allt från bränsle- och råvarutransporter till entreprenörer som hjälper oss att bygga ut el-, fjärrvärme- och fjärrkylanätet eller gräva ned fiber. Vi har under 2017 haft 1 787 leverantörer. Vi har dessutom avtal med över 500 mikroproducenter av solel.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!
clockclockLastbilArtboardphoneicon-property-flat1icon-property-house1icon-property-house2text-message