Ansökan om vita certifikat

Var med och utveckla energisystemet - lämna ett anbud på en eller flera åtgärder du vill göra i din fastighetet för att spara energieffekt! Du kan söka upp till 500 000 kr för åtgärder som reducerar el- och värme-effektbehovet. Fyll i formuläret nedan:

Kontaktuppgifter

Fastighet/byggnad

Åtgärder

Energieffektivisering

påverkar åtgärderna el- eller värmeanvändning.

Värmeeffekten anges vid dimensionerad utetemperatur (DUT)

Effektreducering får ett högre värde än Energireducering. Effekt = Värmeeffektreducering + Eleffektreducering x 2.5

Ansökt bidrag dividerat med effektreducering

Beskrivning av uträkning eller projekt
När vi värderar anbuden räknar vi med att en besparing av el motsvarande 2,5 gånger så mycket som besparing av värmeeffekt. Du kan dock inte lämna anbud på åtgärder för att konvertera uppvärmningssystem.

* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Integritetsinformation
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus