Kvotpliktshöjning från 2016

I oktober röstade riksdagen för en proposition om kvotpliktshöjning. Enligt lagen om elcertifikat måste vi därför köpa in fler elcertifikat.

Sverige har höga ambitionsmål för förnybar energi till år 2030 och för att kunna nå målen krävdes en ambitionshöjning av kvotplikten. Kvotplikten bestämmer hur stor del av den konsumerade elen vi är skyldiga att köpa elcertifikat för. Förändringen trädde i kraft 1 januari 2016.

 

Kvotplikt frågor och svar

Tabellen nedan visar kvotpliktsförändringen;

Beräkningsår

Tidigare kvot

Ny kvot

2016

14,4%

23,1%

2017

15,2%

24,7%

2018

16,8%

27,0%

2019

18,1%

29,1%

2020

19,5%

28,8%

 

Kvotpliktshöjning för elcertifikat i ditt elavtal

Från och med den 1 januari 2016 har Sverige en höjd kvotplikt för elcertifikat. Beslut om höjningen togs i riksdagen med syftet att öka mängden förnybart producerad el. Som elhandelskund innebär förändringen att du fått en höjd kostnad per fakturerad kilowattimme (kWh) för att andelen elcertifikat har ökat i ditt elavtal. Alla elhandelskunder i Sverige påverkas på samma sätt, oavsett vilket elbolag du har. Detta innebär att du medverkar till mer förnybar energiproduktion genom ditt elavtal. 

Vad är elcertifikat?

För att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion har Sverige ett system med så kallade elcertifikat. Det innebär att producenter av förnybar el tilldelas ett elcertifikat av staten för varje megawattimme (MWh, 1 MWh = 1 000 kWh) som produceras. Den förnybara energiproduktionen blir därmed mer konkurrenskraftig när producenten kan sälja sina elcertifikat och få en extra intäkt. 

Vad är höjd kvotplikt?

Höjd kvotplikt innebär att det lagstadgade antal (kvoten) elcertifikat som måste köpas in av ett elhandelsbolag har höjts. Det medför att kostnaden för elcertifikat i ditt elhandelspris blir större. När kvotplikten höjs, ökar efterfrågan på elcertifikat och därmed på förnybar energi. Höjd kvotplikt stimulerar därför Sveriges utbyggnad av förnybar produktion. 

Läs mer om förslaget till riksdagen, beslutet som fastställde förändringen och om ändringen i Lag (2003:113) om elcertifikat.

  • vald

Vanliga frågor om kvotplikten 2016

 

 

Avsändare: Göteborg Energi, elhandel

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!