Värmepumpar

Värmepumpar hämtar värme ur mark eller luft och höjer temperaturen till önskad nivå för inneklimatet och varmvattnet. Det behöver tillföras el för att driva värmepumpen så att systemet kan utvinna värmen. Verkningsgraden för ett värmepumpsystem kan uppgå till att få ut värme mellan 2 och 5 gånger insatt elenergi, vilket anges i form av årsvärmefaktor 2-5. Här kan du läsa om bergvärme-, jordvärme-, luft-vattenvärme-, frånluftvärme- och luft-luftvärmepump.
 

Bergvärmepump

En bergvärmepump utvinnser solenergi som finns lagrad i berget genom ett 100-200 meter djupt borrhål. Ju mer värme som behövs desto djupare behöver borrhålet vara. Moderna värmepumpar kan anpassa driften till värmebehovet genom så kallad frekvensstyrning. En sådan lösning innebär mindre slitage på kompressorn och effektivare drift än med konventionell teknik med on-off-styrning. Möjlighet finns att få komfortkyla. Investeringskostnaden kan uppgå till 150 000 kronor, vilket gör bergvärmepumpen lämplig främst för större hus med stort värmebehov. Värmepumpen täcker huvuddelen av värmebehovet och utbytet är fyra gånger mer värme än den el du tillför pumpen. 

+ Hög och jämn värmefaktor ger låga värmekostnader
+ Driftsäker och låga underhållskostnader

- Hög investeringskostnad
- Om värmepumpen inte täcker hela värmebehovet kan det bli dyra eleffektkostnader
 

Jordvärmepump

Jordvärmepump är ett billigare alternativ än bergvärme. Den kräver dock att du har en yta på cirka 500 m2 och jordmån för att kunna gräva ner kollektorslangen. Finns det en sjö i anslutning till huset kan det vara ett alternativ att lägga kollektorn på sjöbotten.

+ Hög och jämn värmefaktor ger låga värmekostnader
+ Driftsäker och låga underhållskostnader

- Hög investeringskostnad (dock lägre än bergvärme)
- Krav på tillgänglig mark
- Om värmepumpen inte täcker hela värmebehovet kan det bli dyra eleffektkostnader
 

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepumpen förutsätter att det finns ett vattenburet distributionssystem i huset. Pumpen hämtar värme ur uteluften med hjälp av en fläkt som förser en värmebärande vätska med energi. Värmepumpen höjer temperaturen till det gradantal som du vill ha på element och varmvatten. Med 1 del tillförd el som försörjer värmepumpen får du ut 2,5 gånger så mycket värme. Vid kalla dagar vintertid behövs mer el så effektbehovet närmar sig ren elvärme. Du kan också behövas kompletterande elvärme vintertid. Investering ca 60 000 kronor.

+ Enkel och kostnadseffektiv lösning
+ Jämn komfortvärme

- Sämre verkningsgrad kallaste dagarna
- Kan uppstå höga eleffektkostnader
- Kan orsaka ljud

Frånluftvärmepump

En frånluftvärmepump förutsätter ett kanalsystem för ventilationen varför den i första hand är aktuell vid nybyggnation. Värmepumpen tar tillvara energin i frånluften som annars skulle gå förlorad och det med bra verkningsgrad. En mindre del av frånluftenergin kan återvinnas med värmeväxling utan värmepump.

+ Effektiv energilösning som arbetar med stabila temperaturer
+Låg investeringskostnad vid nybyggnation

- Kräver kanalsystem för frånluften

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen har utvecklats till att numera fungera riktigt bra. Den är ett utmärkt alternativ eller komplement för hus med direktelvärme. Nackdelen kan vara svårigheten att få ut värmen i huset, därför rekommenderas ofta en öppen planlösning. I bästa fall kan halva uppvärmningsbehovet täckas av en luft-luftvärmepump. Dubbla pumpar är en lösning om huset är uppdelat på avdelningar eller våningar. Möjlighet finns att också få klimatkyla från luft-luftvärmepumpen. Investering kan hamna på runt 20 000 kronor per pump.

+ Låg investeringskostnad
+ Möjlighet till klimatkyla

- Ojämn temperatur i huset
- Litet energiutbyte när det är kallt

Läs mer om de andra uppvärmningsalternativen, elvärme, fjärrvärme, bioenergi och solenergi.
 

 

 

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!