Extern rådgivning vid tvist och tvistelösning

Vårt mål är att du ska bli nöjd med vår hantering av ditt ärende. Men är du inte nöjd med den prövning som gjorts eller utfallet av ditt ärende?
- Då kan du gå vidare till nedanstående instanser för att få rådgivning eller få ärendet prövat av en extern part.

 • Konsument Göteborg
  Tar tillvara på konsumentens intressen och ger kostnadsfri rådgivning.

 • Allmänna reklamationsnämnden
  Kan pröva tvister mellan konsumenter och företag som rör en vara, tjänst eller annan nyttighet. ARN prövar även tvister om skadestånd och informerar om nämndens praxis

 • Konsumentverket
  Kan ge information både före och efter ett köp och hjälper dig tillvarata din rätt som konsument.

 • Konsumenternas Energimarknadsbyrå
  Är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör el, gas och fjärrvärme. 

 • Energimarknadsinspektionen (EI)
  Kan pröva villkor och priser för el, naturgas och fjärrvärme. De tar emot anmälan om företaget inte följer bestämmelser som omfattas av nätmyndighetens tillsyn. 

 • Sveriges Domstolar

 • Energimyndigheten
  Vid energimyndigheten finns bland annat fjärrvärmenämnden som hanterar frågor om medling enligt fjärrvärmelagen.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!