Tips om isolering för dig som bor i småhus

Tänk på att all tilläggsisolering kan påverka husets fuktförhållanden. Om du är osäker, anlita en expert.

Vindsbjälklag
I ett enplans småhus står vindsbjälklaget för 15 % av värmeförlusterna. Det är framförallt lönsamt att tilläggsisolera i hus byggda före 1976 och där vindsisoleringen är 20 cm eller mindre. Det är lönsamt att isolera upp till 40-50 cm isolertjocklek.
Exempel: Om 10 cm mineralull tilläggsisoleras med 40 cm till totalt 50 cm minskar värmeförlusterna med 2 800 kWh/år i ett småhus med 125 m2 vindsbjälklag. Kom ihåg att även vindsluckan behöver tätas och isoleras.

Tilläggsisoleringen får inte täppa till ventilationen vid takfoten.

Väggar
Det är dyrt att isolera ytterväggarna, men om du ändå ska byta fasad kan det löna sig att tilläggsisolera ytterväggen. när du byter fasad ska du också kontrollera tätningen mellan väggreglar och dörrkarmar.

Källarväggar
Om du måste gräva upp för att byta dränering runt huset ska du passa på att isolera grundmuren på utsidan. Det är stor risk för fukt- och mögelproblem om källarväggen isoleras på insidan.

Se över fönstrens tätningslister varje sommar. Bra tätningslister tar bort obehagligt drag och minskar uppvärmningskostnaderna. Med nya tätningslister kan du spara upp till 1 000 kronor på ett år.
Dra ner rullgardinen eller fäll persiennen under kalla vinternätter. Det minskar värmeutstrålningen och spar energi. Soliga vinterdagar ska du däremot dra upp rullgardinen eftersom fönstren då fungerar som solfångare, speciellt de i söderläge.

Om husets fönster är gamla och behöver renoveras är det lämpligt att samtidigt förbättra fönstrens värmeisolering. Det kan du göra på olika sätt:

  • Byt ett glas i fönstret mot ett energisparglas eller en isolerruta.

  • Sätt in en tredje ruta och behåll de två befintliga.

Exempel: Väljer du en gasfylld isolerruta med två energisparglas minskar värmeförlusterna med 2/3. Om du har 15 m2 fönsteryta i en villa som ligger i Göteborgstrakten blir energibesparingen 2 400 kWh/år.

En bostad måste ha ett ventilationssystem som byter ut den förorenade inomhusluften mot ren utomhusluft. Det finns tre olika typer av system för ventilation av småhus:

  • Självdragssystem

  • Frånluftssystem

  • Från- och tilluftssystem

Självdragssystem
Självdragssystemet bygger på att varm luft är lättare än kall luft och stiger uppåt i vertikala ventilationskanaler. Då bildas ett undertrycki huset och som gör att uteluft sugs in via otätheter och ventiler.
När det är kallt ute ger självdragssystemet stor luftväxling, men det kan stanna helt när det blir varmt utomhus. Det är viktigt att det finns tilluftsventiler eller springor i fönstren så att friskluften kan komma in. Komplettera gärna med fönstervädring på sommaren.
Om självdragssystemet ger för kraftig ventilation vintertid kan du lösa detta genom att täta huset och montera in termostatstyrda tilluftsventiler som reglerar friskluftsöppningarna efter utomhustemperaturen.

Frånluftssystem
Frånluftssystemet har en fläkt som suger ut luften via kanaler från kök, badrum, toalett och grovkök. Friskluften kommer in genom otätheter och ventiler. Det är viktigt att det finns så kallade överluftsdon i innedörrar så att friskluften når fram till frånluftskanalerna.

I frånluftssystemet kan du installera en utrustning som återvinner värmeenergin i den varma frånluften. Det vanligaste är en frånluftsvärmepump.

Från- och tilluftssystem
I hus med från- och tilluftssystem styrs både från- och tilluftsflöden med fläktar. För att detta system ska fungera krävs ett tätt hus. Systemet ger goda möjligheter till värmeåtervinning genom installation av värmeväxlare eller frånluftsvärmepump som tar tillvara värmen i frånluften.

Från- och tilluftssystemet är det ventilationssystem som bäst säkerställer rätt luftväxling till alla rum. Nackdelen är att du kan störas av ett ljud från tilluftsventilerna.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!