Ansökan till Tänk:om

Här kan ni ansöka om ekonomiskt stöd för din hållbara idé. Fyll i formuläret nedan så återkopplar vi efter ansökningsperioden är slut. Ansök senast 16 september 2018.

Sökande

Projektet

Har du tidigare varit involverad i premierat projekt? Ange år och vilket projekt det gällde:
Har du/ni någon koppling till Göteborg Energi-koncernen som kan medföra jäv?

Projektbeskrivning

Fyll i en kort projektbeskrivning: Syfte, tidplan och kostnadsbudget.
Vi vill gärna presentera ditt projekt på webben. Skriv en kort sammanfattning av ditt projekt på 300 tecken, inklusive blanksteg.
* För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se vår integritetsinformation här: Personuppgiftslagen
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnify