Individuell mätning

Individuell mätning är ett tillval som gör det möjligt för dig som hyresvärd att mäta förbrukningen för varje lägenhet. I försöksområden har den totala förbrukningen snabbt minskat med upp till 30 procent.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus