Förbrukningsdata

Du får timvärden för din förbrukningar av värme, kyla, el och vatten

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus