Energirapporten

En kostnadsfri service för våra kunder

Anmäl dig

Energirapporten är ett praktiskt och användbart analysverktyg som ger dig överblick och kontroll över energianvändningen i dina fastigheter och därmed möjlighet att effektivisera din energianvändning. 

Vilket avtal passar din verksamhet bäst?

En steg-för-steg-guide till hur Energirapporten fungerar

Många fördelar med Energirapporten

Med kunskap om och överblick över förbruk­ningen får du bättre förutsättningar att kontrollera energianvändningen. När åtgärder sätts in kan du snabbt och enkelt följa upp dessa på både övergripande och detaljerad nivå.

Alla på företaget kan använda samma system och se samma siffror. Det underlättar både ditt budgetarbete och din uppföljning.

Sök bland dina byggnader och sätt in åtgärder på rätt ställe.

Upptäck snabbt onormala förbrukningsmönster och följ upp gjorda energisparåtgärder

Automatisk beräkning av utsläppsnivåer som kan användas direkt i din miljöredovisning.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-upchevron-disc-down