Energikartläggning

Vill du beställa en Energikartläggning?

Beställ Energikartläggning

Alla företag med  omsättning över 50 miljoner euro eller med fler än 205 st anställda ska göra en energikartläggning som ger svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva verksamheten. Kartläggning ger förslag på hur företag kan energieffektivisera för att minska sina kostnader och därmed öka konkurrenskraften.

 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus