Fiber är framtiden!

Stabilt , snabbt och anpassat för er verksamhet.

Vill du bli kontaktad av oss?

Kontakta mig

99,95% nättillgänglighet!

Med fiber nedgrävd i marken är det mycket liten risk för drifststörningar. Faktum är att vi har en nättillgänglighet på nästan 100%. Bra eller hur!

Vanliga frågor om stadsfiber

Kontakta oss på 031 - 62 62 62 så tittar vi på om vi äger stadsnätet där du bor. Om så är fallet hjälper vi dig att beställa.

Räkna med fyra till sex veckor i de fall där du redan har tomrör på din tomt från en tidigare fjärrvärmeinstallation. Om du inte har några tomma rör på din mark kan du räkna med 12-14 veckor. Tidsestimeringen gäller endast i de områden vi redan har fiber i.

GothNet har inga planer på att lägga ner koaxnätet. Det kommer att fortsätta utvecklas kontinuerligt, för att kunna möta kundernas behov av driftsäkert nät och utökad bandbredd, nu och i framtiden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down