Forskningsstiftelsen 

Stiftelsen för forskning och utveckling leds av en styrelse som består av medlemmar ur Göteborg Energis styrelsepresidium. Ett forskningsråd är inrättat med representanter från olika universitet. 

Stiftelsens medel är begränsade och vi måste prioritera. Forskningsstiftelsen stöttar inte kommersiella aktörer eller produktutveckling. Vi riktar forsknings- och utvecklingsinsatserna mot följande områden: 

 1. Strategier för hållbara energisystem

 2. Värderingar, beteenden och beslut hos aktörer på energimarknaden

 3. Teknik för hållbara energisystem

Vi ser särskilt gärna ansökningar inom följande områden:

 • Energisystemet i utveckling – aktörer, roller och ansvar i det hållbara energisystemet
  - Nya marknader, affärsmodeller, t.ex. hur energibolag påverkas av och kan påverka omställningen till elektrifierat transportsystem
  - Nya aktörer eller gamla aktörer, men nya roller?
  - Hur fördela ansvar mellan olika aktörer i frågor som rör energieffektivitet, effektkapacitet, försörjningstrygghet och miljöpåverkan

 • Omställning av fjärrvärme- och fjärrkyla systemen för ökad resurseffektivitet
  - Hur integrerar vi nya resurseffektiva metoder/tekniker i befintliga fjärrvärme och fjärrkylasystem?
  - Framtida efterfrågan på fjärrvärme- och fjärrkylasystem. Vem efterfrågar värme och/eller kyla och för vad? Hur kan t.ex. framtida affärsmodeller se ut som kombinerar små- och storskaliga lösningar?
  - Hur integrera hållbara fjärrvärme och fjärrkyla system i en hållbar stadsutveckling? Vem ansvarar för vad i utvecklingen av hållbar urban infrastruktur?

 • Möjligheter med smarta energinät – samverkan mellan småskaligt och storskaligt
  - Möjligheter med intelligent teknik, styrning, analys och prognos i alla led i värdekedjan och i samverkan med kunderna
  - Möjligheten till olika samverkansformer med olika kundsegment (utifrån kundernas önskemål, kundernas vilja att använda olika IT-lösningar, tillförselsystemens och distributionsnätens behov, kostnadseffektivitet)

Vi välkomnar nya ansökningar. Ansökningar tas emot fortlöpande och behandlas på närmast efterföljande forskningsrådsmöte. Forskningsrådet har möte två gånger per år.

Information till sökande 

Sista ansökningsdatum våren 2018

 • 15 mars

För mer information,  kontakta ,
0725-213694

Sista ansökningsdag våren 2018:

15 mars

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!