Solkartan 

Vårt uppdrag är att bidra till att skapa ett hållbart göteborgssamhälle och tillsammans med våra kunder skapa hållbara energilösningar. I Sverige har vi bra solförhållanden och i Göteborg finns det potential för att installera solceller på många tak som annars inte används till något. Därför tillhandahåller vi tjänsten Solkartan.

Solkartan erbjuder nyttig information till dig som funderar på att installera solceller eller solpaneler.
Genom att använda zoomverktyget och klicka på taken kan du få uppgift om fastigheternas takyta samt hur solinstrålningen ser ut ett normalår. Färgskalan på taken och i informationsrutan ger dig dessutom en fingervisning om hur solenergin fördelas över ytan.

Så här läser du informationen 

Informationsruta

1. Dessa uppgifter beskriver den totala takytan på den valda fastigheten, samt ger dig en uppskattning av hur mycket solenergi som totalt kan nå taket under ett normalår.

Övriga siffror som presenteras i informationsrutan står i relation till dessa två uppgifter.

2-3. Vi har delat upp taken i 3 olika färger för att ge dig en uppfattning om hur stor yta på taket som skulle vara mest lämplig för elproduktion från solen.

Mest solinstrålning

Mindre solinstrålning

Minst solinstrålning

Gradering

4. Den inkommande solenergin visar hur mycket som beräknas nå de olika delarna av taket under ett normalår.

Obs! Verkningsgraden är ca 15 % för solpanelerna vid produktion av elenergi från solen. För att få en fingervisning om hur mycket elenergi i kWh som solcellerna/solpanelerna kan producera per år får du multiplicera den inkommande solenergin med 0,15. 

Mer information 

Om du vill läsa mer om solceller och hur du kan gå vidare med ett solcellsbygge finner du massor med nyttig information på Energimarknadsinspektionens hemsida

Du kan även ställa frågor och anmäla ditt intresse till oss här.

Obs! Var noga med att alltid kontakta stadsbyggnadskontoret innan du påbörjar ditt projekt för att ta reda på om det krävs bygglov för att installera solceller.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!