Vårt gasutbud

Gas som energikälla har stora fördelar jämfört med andra energislag som kol och olja. Vi erbjuder två sorters gas på Göteborg Energi, naturgas och biogas.

Användningsområden

Gas är en ren energikälla. Den innehåller inget svavel eller miljöfarliga tungmetaller. Vid förbränning är utsläppen av koldioxid och kväveoxid låga. Gas är lätt att hantera, har hög verkningsgrad och är lättreglerad. Naturgas och biogas har samma användningsområden och kan användas till

  • Industriprocesser

  • Uppvärmning av bostäder och lokaler

  • Matlagning i kök och restauranger

  • Terrassvärmare och brasor

  • Fordonsbränsle

  • Fjärr– och kraftvärmeproduktion

Naturgas

Naturgasen är den största energigasen i Sverige och är en gasblandning som till största delen består av metan (CH4). Naturgas utvinns från källor på land eller på havsbotten och transporteras oftast i rör som ligger nedgrävda i marken. Genom att gasen går i ledningar undviks förorenade transporter på land och till sjöss. Naturgas är ett fossilt bränsle som är miljövänligare än både kol och olja. Förbränning av naturgas ger i princip inga utsläpp av svavel, tungmetaller eller stoft.

Naturgas produceras i flera länder runt om i världen och säljs på olika gasbörser. Vi är aktiva på den danska gasbörsen Nord Pool Gas, men har också möjlighet att köpa gas kopplat till den holländska börsen TTF. Naturgasen transporteras till oss från Danmark genom det västsvenska gasnätet.

Biogas

Biogasen är en förnybar och icke-fossil energigas och består liksom naturgasen till stor del av metan, men framställs av biomassa. Biogasen från Göteborg Energi produceras antingen genom rötning eller genom termisk förgasning.

Vid rötning bryter mikroorganismer ner organiskt material i en syrefri miljö. I en sådan process utnyttjas slam från avloppsreningsverk, matavfall, gödsel, slakteriavfall eller grödor. Vid termisk förgasning förgasas skogsavfall under ett högt tryck och temperarur. Då fås en brännbar gas (syntesgas) som via metanisering kan omvandlas till biogas.

Göteborg Energi satsar stort på biogas och ser biogasen som en av framtidens viktigaste energikällor. En stor fördel med biogas är att man kan använda det nuvarande naturgasnätet för distribution. Våren 2014 invigdes Göteborg Energis anläggning för storskalig produktion av biogas via förgasning av skogsråvara. Anläggningen som kallas GoBiGas är Sveriges största biogasanläggning. Läs mer om GoBiGas här.

Vill du veta mer om naturgas, biogas eller någon annan energigas?

Gå in på bransch-organisationen Energigas Sveriges hemsida:

Naturgas är lättare än luft och blandas snabbt ut med luften vid en eventuell läcka.

Känner du gaslukt och misstänker en gasläcka ska du ringa SOS Alarm på telefon 112. Du bör dessutom vädra.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!