Fjärrvärmepris 2017

Fjärrvärmepriset består av tre delar: energiförbrukning, effekt och effektivitet. Nedan ser du hur priset för fjärrvärme för 2017 kommer att beräknas. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiförbrukning 

Stapeldiagram energiförbrukningen står för 70% av fjärrvärmepriset

 

Energiförbrukningen visar hur mycket värme du köper och din förbrukning bestämmer hur mycket värme vi behöver producera. 

Energidelen beräknas genom att din energiförbrukning multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat på tre säsonger, se tabellen nedan. Under sommaren är tillgången på spillvärme hög och priset är då lägre, under vintern är det brist på spillvärme och priset är då högre.

 Säsong

 Energipris

 Månader

 Vinter

 516 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 355 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 99 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Effekt 

Effekten visar på vilket sätt du använder din värme, det vill säga hur jämnt ditt effektuttag är. Ditt effektuttag bestämmer vilken produktionsberedskap vi behöver hålla. Därför kostar ett jämnt uttag mindre medan ett ojämnt uttag kostar mer. 

Effektdelen baseras på medelvärdet av det uppmätta effektuttaget och beräknas genom att anläggningens medeleffekt (P3dygn) multipliceras med det rörliga effektpriset (C2). Till det adderas det fasta effektpriset (C1). 

Den prisgrundande medeleffekten utgörs av genomsnittet av de tre högsta dygnsmedelvärdena från den senaste rullande 12-månaders-perioden. 

 Prisgrundande medeleffekt (P3dygn)

 Pris fast del (C1) 

 Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

0 kr

 871 kr/kW

 51-100 kW

8 507kr

700 kr/kW

 101-250 kW

11 829 kr

 668 kr/kW

 251-500 kW

19 883kr

 635kr/kW

 501-1 000 kW

83 306 kr

 508 kr/kW

 1 001-2 500 kW 

115 521 kr

 477 kr/kW

> 2 500 kW

193 542 kr

 445 kr/kW

Effektivitet 

stapeldiagram effektiviteten står för +1-5%

Effektiviteten visar hur väl du tillgodogör dig den värme du får till ditt hus och påverkar hur mycket vatten vi behöver skicka runt, men också vilka värmekällor vi har möjlighet att använda. Ett mått på effektivitet är att mäta vilken returtemperatur som fjärrvärmeanläggningen lämnar ifrån sig. Ju lägre returtemperatur desto högre effektivitet. 

Din anläggnings returtemperatur jämförs varje månad med systemets medelreturtemperatur, och ger en rabatt eller avgift på fem kronor per förbrukad megawattimma och grad. Om du får en rabatt betyder det att din returtemperatur ligger under fjärrvärmesystemets medelreturtemperatur. Hur stor rabatten blir beror på hur mycket lägre din returtemperatur är än genomsnittet och hur mycket energi du har använt den aktuella månaden.

Ett prisexempel 

Anta att din energiförbrukning för april var 25MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 82kW, 81kW respektive 77kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 80kW, (82+81+77)/3=80. Anta även att din anläggnings returtemperatur var 32ºC och medelreturtemperaturen var 42ºC.

Det innebär

  1. Energikostnad: 25 MWh x 355 kr = 8 875 kr

  2. Effektkostnad: (8 507 kr + 80 kW x 700 kr/kW)= 64 507 kr per år och per månad blir det 64 507 kr/365 dagar x 30 dagar = 5 302kr

  3. Effektivitetskostnad: (32°C– 42°C = -10°C) x 5 kr x 25 MWh = -1 250 kr

Total fjärrvärmekostnad för april: 8 875 + 5 302 - 1 250 = 12 927 kr

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentral inklusive reglerutrustning

 

Säsong

 Energipris

 Månader

 Vinter

 491 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 330 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 74 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

 

Göteborg Energi är medlem i prisdialogen 2015. Det innebär att du som kund fått en progonos för fjärrvärmepriset som sträcker sig 5 år framåt i tiden!

Sänk dina kostnader genom att använda energin effektivare. Läs mer om energitjänster.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!