Prisdialogen 

Prisdialogen är framtaget genom ett branschsamarbete mellan Riksbyggen, SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Svensk Fjärrvärme. Med hjälp av samarbetet vill man öka dialogen mellan fjärrvärmeföretag och dess kunder och därmed förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prisändring. Målet är att tillsammans ta fram en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.

Prisdialogen omfattar årligen en lokal dialog med minst två samrådsmöten och därefter en central prövning. På samrådsmötena enas man om nästa års prisjustering och sätter en prognos för de efterföljande fyra åren framåt. I den centrala prövningen granskas underlaget som tagit fram på samrådsmötena så att detta har skett enligt Prisdialogens process. Därefter beslutar styrelsen för Prisdialogen om fjärrvärmeleverantören får tillträde eller inte till Prisdialogen. Nytt medlemskap söks varje år.

Medlemskap i Prisdialogen

Göteborg Energi och dotterbolagen Ale Fjärrvärme och Partille Energi, har  varit medlemmar i Prisdialogen sedan 2014. Bolagen söker och innehar en enskild ansökan i Prisdialogen.

Tillsammans med våra kunder har vi enats om en prisändringsmodell 

Vi inledde i år den lokala dialogen med möten i den operativa gruppen. Vi enades om ett prisändringsförslag, som vi sedan beslutade på årets samrådsmöte i maj med en större inbjuden kundgrupp.

Sedan tidigare år har vi beslutat tillsammans med våra största kunder att använda en kostnadsbaserad prisändringsmodell.

Historiskt har prisändringen varit densamma för Göteborg Energi och dess dotterbolag, Partille Energi och Ale Fjärrvärme. Men efter ett arbete som gjorts 2016 har det visat sig att kostnaderna skiljer sig åt i Partille Energi jämfört med Göteborg Energi vilket ger behov av separata prisändringar. Jämfört med Göteborg Energi har Partille Energi: Ett yngre distributionsnät med högre kapitalkostnader, annat ägarförhållande med annat avkastningskrav.

Modellen har lett fram till en prisändring för 2018 på + 2 % och en prognos för 2019 på en prisändring på +2-4 % och för 2020-2022 ges en prisindikationen på  0-2% + inflation

I år hade vi en bred representation av kunder vid det avslutande samrådsmötet. Det gav en väldigt positiv dialog där olika aspekter belystes. Vi ser gärna att ännu fler av våra kunder deltar. Så är du intresserad, hör av dig så skickar vi en inbjudan.

Prisändringsmodellen 

Den grundläggande principen för prisändring av prislistan på fjärrvärme är att den ska vara kostnadsbaserad. Det innebär att priserna justeras så att intäkterna blir tillräckligt stora för att täcka de kostnader vi har för att leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan. Intäkterna ska även ge en skälig avkastning till vår ägare Göteborgs Stad. Här kan du läsa mer ingående information om prisändringsmodellen.

Övriga principer:

  • Vi ska leverera prisvärd fjärrvärme. Med det menar vi att vår fjärrvärme ska vara konkurrenskraftig gentemot andra uppvärmningsalternativ på marknaden. De alternativa lösningarna utgör ett naturligt tak för prisändringen.

  • Vårt genomsnittliga fjärrvärmepris ska vara lägre än riksgenomsnittet. Den jämförelsen hämtas från den årliga Nils Holgersson undersökningen.

  • Vi ska ha en långsiktig, stabil och förutsägbar prisutveckling för fjärrvärme. En prisjustering för år ett anges tillsammans med en prognos för prisutvecklingen för år två och tre samt en indikation för fjärde och femte året. 

Så här fördelar sig våra kostnader för att leverera fjärrvärme: 

Diagram fördelning av kostnader för att leverera fjärrvärme
  • Bränslen – främst köpt värme i form av återvunnen energi därefter naturgas, skogsflis, pellets, bioolja och olja.

  • Kapitalkostnader – fjärrvärmeproduktion och -distribution innebär många stora investeringar och därmed räntor och avskrivningar. 

  • Drift och underhåll – fjärrvärmecentraler, produktionsanläggningar, rör, pumpar med mera som kräver drift och underhåll för att fungera.

  • Personal och IT – kostnader för personal inom produktion, distribution och kundadministration samt kostnader för IT-system. 

  • Marknadsföring och försäljning – kostnader för bl a informationsmaterial, kundutskick och kundträffar.

 

 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!