Vad innebär Fjärrvärmelagen för mig som kund

Lagen stärker din ställning som kund.  

Lagen ställer krav på att prisinformation ska finnas tillgängligt och att förändringar i avtalsvillkor ska meddelas två månader innan de börja gälla. Vid förändringar av avtalsvillkor som är till ensidig nackdel för dig har du rätt att förhandla med ditt fjärrvärmebolag.

Hur gör jag om jag vill förhandla?

Är du inte nöjd och vill förhandla ska begäran om förhandling ske inom tre veckor från det att du meddelats om förändringen. 

För att begära förhandling kontakta kundservice på telefon 031-626262. 

Det finns inga formella krav för hur en förhandling ska gå till men fjärrvärmebolaget meddelar när förhandlingen är avslutad. Avslutet kan göras muntligt, skriftligt eller vid ett möte. Är parterna inte överens efter avslutad förhandling har du möjlighet att gå vidare och söka medling.

Jag vill gå vidare och ansöka om medling

En ansökan om medling ska skickas in till fjärrvärmenämnden som är tillsatt av Energimyndigheten. Ansökan ska kommit fjärrvärmenämden tillhanda inom tre veckor från den dag då fjärrvärmebolaget informerade dig om att förhandlingen är avslutad.

Fjärrvärmenämden tar ut en ansökningsavgift på 1000kr för en företagskund och 500kr för en privatkund.

Det är viktigt att ansökan kommer in i tid och att medlingsavgiften är inbetald för att ansökan skall gälla, denna kan annars avisas. Ansökan skall även innehålla en tydlig beskrivning till varför du vill medla. Därefter är det fjärrvärmenämnden som fattar beslut om medling. 

Ansök om medling hos fjärrvärmenämnden

Medlingen avslutas då en uppgörelse nåtts eller att fjärrvärmenämnden bedömer att det inte längre finns anledning att fortsätta medlingen. Efter avslutad förhandling och medling får villkoren börja gälla först tre veckor från den dag fjärrvärmenämnden meddelat beslutet.

Uppsägning av fjärrvärmeavtalet

Nås inte en överenskommelse efter förhandling eller medling har du rätt att säga upp ditt avtal senast tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget underrättat att förhandlingen är avslutad.
 
Har du sagt upp ditt avtal enligt ovanstående får de nya villkoren inte ändras under uppsägningstiden. Det får inte heller påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till följd av uppsägningen.

Jag vill veta mer om lagen var hittar jag den?

Lagen (SFS 2008:263) finns i sin helhet på Energimarknadsinspektionens webbplats
 

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!