Avbrottsersättning 

Du har rätt till ersättning vid ett strömavbrott som varar längre än 12 timmar. Ju längre avbrottet varar, desto högre ersättning.

När gäller avbrottsersättningen 

Om du har haft ett elavbrott som varar längre än 12 timmar, och felet inte beror på din egen anläggning, har du rätt att få avbrottsersättning. Skulle elen komma tillbaka och sedan brytas igen inom två timmar räknas det som ett sammanhängande elavbrott. Är det längre tid än två timmar mellan elavbrotten räknas det som separata avbrott. 

Efter ett avbrott analyserar vi vilka kunder som varit utan ström och hur länge. För de kunder som eventuellt har rätt till ersättning görs med automatik en kreditering på nästkommande elnätsfaktura. Du behöver alltså normalt inte höra av dig till oss för att få din ersättning.

Ersättningsnivåer 

Ersättningsbeloppet beror på elavbrottets längd och din årliga elnätkostnad. Om du drabbas av ett avbrott som varar 12-24 timmar får du 12,5 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock minst 900 kronor. Om avbrottet varar 24-48 timmar får du ytterligare 25 procent av din beräknade årliga nätavgift, dock lägst 1 800 kronor. Därefter ökar ersättningen med ytterligare 25 procent per påbörjad 24-timmarsperiod. 

Så här ser ersättningsreglerna ut:

Avbrottsersättning

Observera att maximal ersättning dock alltid är högst 300 % av kundens beräknade årliga nätkostnad. Ersättningen kan därmed bli lägre än vad som framgår av kolumnens minimibelopp. 


* Procentsatsen anger din del av den årliga nätkostanden. Den maximala ersättningen är 3 års nätavgifter 

Undantag och jämkning 

Det finns några undantag då avbrottsersättning inte betalas ut: 

  • Avbrottet beror på att kunden varit försumlig, exempelvis fått elen avstängd på grund av bristande betalning.

  • Vi har tvingats bryta elöverföringen av exempelvis elsäkerhetsskäl.

  • Avbrottet beror på en exceptionell händelse utanför vår kontroll.

  • Avbrottet beror på fel i stamnätet. 

Avbrottsersättningen får jämkas om: 

  • Arbetsförhållandena på grund av väder eller mörker är sådana att elnätbolaget inte kan skicka ut sin personal. 

  • Skyldigheten att betala ut ersättning är oskäligt betungande för elnätbolaget. 

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Utbetalning av avbrottsersättning 

Avbrottsersättningen ska betalas ut senast sex månader från utgången av den månad då vi fick kännedom om avbrottet. I första hand kommer vi att betala ut ersättningen genom kreditering på kommande elnätfakturor. 

Vid eventuella avbrott ring vår felanmälan dygnet runt på telefon 020-62 60 60

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!