Så här fungerar elnätet 

Elen är lika betydelsefull för det moderna samhället som syret för människan. Därför är en av samhällets allra viktigaste uppgifter att skapa en pålitlig elförsörjning. För att klara det krävs en enorm infrastruktur och ett system där flera avancerade funktioner och aktörer måste samarbeta. Här förklarar vi hur det hela hänger ihop.

Så här funkar elmarknaden 

El kan inte lagras. Det är en form av energi som måste produceras i samma stund som den ska konsumeras och det är därför som systemen för landets energiförsörjning är så viktiga. I Sverige har vi en hög elanvändning och det beror på vårt nordliga läge och vår energikrävande basindustri. Vi använder cirka 15 000 kilowattimmar per invånare och år och det gör oss till en av de största elanvändarna i världen. 

Energisystem

 

För att du ska få el till ditt hem krävs att du är ansluten till elnätet och har anlitat ett elhandelsbolag som kan köpa in el åt dig. Elhandelsbolaget köper elen på Nordpol, som är en gemensam nordisk elbörs för alla de nordiska länderna (utom Island). Utifrån elhandelsbolagens efterfrågan på Nordpol bestämmer sedan elproducenterna hur mycket el de ska producera. Merparten av vår el kommer från vattenkraft (43 %), kärnkraft (42 %) och kraftvärme (8 %). Resterande delen produceras med hjälp av vindkraft (7 %) och andra förnybara energikällor. Vi handlar också el med våra grannländer. Vanligtvis är det Sverige som importerar, men under särskilt regniga år producerar vi faktiskt tillräckligt mycket el för att kunna exportera. Läs mer om den svenska elmarknaden på energiföretagens hemsida. 

Så här ser Sveriges elnät ut 

För att elen som produceras i de svenska kraftverken ska nå hem till din brödrost i Göteborg måste den passera genom tre olika nät: stamnätet, regionnätet och lokalnätet. Stamnätet är som stora kroppspulsådern i det svenska elnätet. Det transporterar enorma mängder el från kraftverken ut i landet genom långa ledningar där spänningen är så hög som 400 000 volt. Där stamnätet slutar transformeras elen ner till ca 100 000 volts spänning och leds vidare ut i regionnäten. Regionnäten transporterar elen till elanvändare med mycket stor elförbrukning (industrier) eller vidare till lokalnäten som når ut till Sveriges alla hushåll och mindre industrier. Vid övergången till lokalnäten transformeras elen ner ytterligare, så att den håller en spänning på ca 230 Volt (spänningen får variera 10% dvs mellan 207-253 V) när den når ditt vägguttag.

Vem äger då det svenska elnätet? Jo stamnätet ägs av staten genom det statliga bolaget Svenska Kraftnät. Regionnäten i sin tur ägs av de stora energibolagen (här i Västsverige tillhör regionnätet Vattenfall och Ellevio). De lokala elnäten ägs i vissa kommuner av privatägda energibolag och i andra av kommunen själv. Göteborgs elnät ägs av Göteborgs stad genom Göteborg Energi Nät AB. Det gör göteborgarna till vår enda uppdragsgivare. På energiföretagens hemsida kan du läsa mer om elnätet. 

Så här funkar elnätsmarknaden 

Elnätsmarknaden är en monopolmarknad som regleras helt och hållet av lagar. Det är staten som har utfärdat monopolet och det är staten som sätter spelreglerna. Monopolet ger elnätsbolaget ensamrätt att erbjuda elnätsanslutning på sin lokala marknad. Det medför också en skyldighet att se till att alla i området kan få elnätsanslutning till ett skäligt pris. Vi kan med andra ord aldrig säga nej till en kund och vi får heller inte lov att sätta vilka priser vi vill.

Elnätsverksamhet får bara bedrivas av den som fått så kallat koncessionstillstånd av Energimarknadsinspektionen, EI. Det är EI som övervakar att elnätsbolagen följer reglerna och det är också de som fastställer tillåtna intäktsnivåer.

Det här är Göteborgs elnät 

Göteborg Energi Nät AB äger och förvaltar elnätet i Göteborg (exklusive Askim och södra skärgården). Vi har ungefär 250 000 kunder och vårt elnät är drygt 6500 kilometer långt. Mer än 94 procent av nätet ligger under jord, skyddat mot väder och vind. Det gör oss mindre sårbara vid oväder och bidrar till att vi kan hålla en leveranssäkerhet som är bland de högsta i landet: hela 99,9 %.

Det finns bara en sak som vi prioriterar högre än leveranssäkerhet och det är elsäkerhet. Vi arbetar ständigt för att göra våra anläggningar säkrare och för att minska stans exponering för elektromagnetiska fält. Eftersom vi vill bidra till ett hållbart Göteborgssamhälle jobbar vi också för att minska elnätets miljöpåverkan; till exempel genom att försöka få ner våra nätförluster, markföroreningar och läckage av växthusgas.

 

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!