Ersättningar och avgifter för produktion av el 

Fr.o.m. den 1 januari 2017 gäller nya ersättningar och avgifter för produktionsanläggningar i Partille. Samtliga ersättningar och avgifter anges exklusive moms. 

Mikroproduktion 

Mikroproduktion avser produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW samt en mätarsäkring på max 63 A. 

Det är ett krav att det ska finnas ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen samt en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart ett elnätsavtal är tecknat.

Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el på årsbasis.

Ersättningar för produktion av el 

 Överföringsersättning 

6,5 öre/kWh 

Småskalig produktion 

Småskalig produktion avser produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 43,5 kW men är mindre eller lika med 1 500 kW.

 Avgifter för produktion av el 

Abonnemangsavgift

0 kr/år alternativt 5 450 kr/år

Mätavgift 

0 kr/år alternativt 1 500 kr/år

Ersättningar för produktion av el 

Överföringsersättning

2,8 öre/kWh

Förklaring av ersättningar och avgifter för produktion av el

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift är en fast årlig avgift som debiteras då ett gällande elnätsavtal avseende konsumtion saknas för anläggningen. Abonnemangsavgift debiteras månadsvis.

Finns gällande elnätsavtal avseende konsumtion för anläggningen är abonnemangsavgiften 0 kr.

Mätavgift

Mätavgift är en fast årlig avgift som debiteras vid insamling av dubbla mätserier (produktion och konsumtion) i samma anläggning. Mätavgift debiteras månadsvis.

Om endast insamling av en mätserie avseende produktion sker i anläggningen är mätavgiften 0 kr. 

Överföringsersättning

Ersättning för överföringsrelaterad nätnytta som utges till producenten per inmatad kWh el. Överföringsersättning betalas ut årsvis.

 

Avsändare Partille Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!