Ersättningar och avgifter för produktion av el 

Fr.o.m. den 1 januari 2018 gäller nya ersättningar och avgifter för produktionsanläggningar i Göteborg. Samtliga ersättningar och avgifter anges exklusive moms. 

Mikroproduktion 

Mikroproduktion avser produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som inte överstiger 43,5 kW samt en mätarsäkring på max 63 A. 

Det är ett krav att det ska finnas ett elnätsavtal för konsumtion för anläggningen samt en mätare som klarar insamling av dubbla mätserier (konsumtion och produktion). Elnätsföretaget ansvarar för att byta elmätaren utan kostnad så snart ett elnätsavtal är tecknat.

Ytterligare ett krav är att konsumtionen av el överstiger produktionen av el på årsbasis.

Ersättningar för produktion av el 

 Överföringsersättning 

6 öre/kWh 

Småskalig produktion 

Småskalig produktion avser produktionsanläggningar anslutna till lågspänningsnätet vid 0,4 kV eller högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som är mindre eller lika med 1 500 kW.

 Avgifter för produktion av el 

Abonnemangsavgift

0 kr/år alternativt 5 760 kr/år

Mätavgift 

0 kr/år alternativt 1 500 kr/år

Ersättningar för produktion av el 

Överföringsersättning

3 öre/kWh

Högspänning 10 kV 

Högspänning 10 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 10 kV. Elanläggningen ska ha en högsta inmatad timmedeleffekt som överstiger 1 500 kW.

Avgifter för produktion av el

Abonnemangsavgift

0 kr/år alternativt 6 300 kr/år

Mätavgift

0 kr/år alternativt 2 700 kr/år

Effektavgift

1,8 kr/kW, månad

Ersättningar för produktion av el

Överföringsersättning

 2,1 öre/kWh 

Ersättning för garanterad minimiproduktion

87,0 kr/kW, år

Högspänning 130 kV 

Högspänning 130 kV avser produktionsanläggningar anslutna till högspänningsnätet vid 130 kV.

Avgifter för produktion av el 

Abonnemangsavgift

0 kr/år alternativt 478 500 kr/år

Mätavgift

0 kr/år alternativt 2 700 kr/år

Effektavgift

1,2 kr/kW, månad 

Ersättningar för produktion av el

Överföringsersättning 

0,8 öre/kWh 

Ersättning för garanterad minimiproduktion

87,0 kr/kW, år

Förklaring av ersättningar och avgifter för produktion av el

Abonnemangsavgift

Abonnemangsavgift är en fast årlig avgift som debiteras då ett gällande elnätsavtal avseende konsumtion saknas för anläggningen. Abonnemangsavgift debiteras månadsvis.

Finns gällande elnätsavtal avseende konsumtion för anläggningen är abonnemangsavgiften 0 kr.

Mätavgift

Mätavgift är en fast årlig avgift som debiteras vid insamling av dubbla mätserier (produktion och konsumtion) i samma anläggning. Mätavgift debiteras månadsvis.

Om endast insamling av en mätserie avseende produktion sker i anläggningen är mätavgiften 0 kr. 

Effektavgift

Effektavgift baseras på varje kalendermånads högsta inmatade timmedeleffekt under månaden. Effektavgift debiteras månadsvis.

Överföringsersättning

Ersättning för överföringsrelaterad nätnytta som utges till producenten per inmatad kWh el. Överföringsersättning betalas ut årsvis.

Ersättning för garanterad minimiproduktion

Ersättning för effektrelaterad nätnytta som utges till producenten då en, på förhand, garanterad minimiproduktion per timme uppnås (inmatad timmedeleffekt, kilowatt). 

Preliminär effektersättning för garanterad minimiproduktion utges månadsvis.

Garantin gäller måndag-fredag, kl. 06-22, januari, februari, mars samt november och december. Minimiproduktionen får dock underskrida nivån för den garanterade nivån under 80 timmar per kalenderår, under ovan nämnd period.

 

Avsändare Göteborg Energi, Elnät

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!