Energiskatt på el 2018 faktureras av ditt elnätsföretag

Från och med den 1 januari 2018 flyttades kostnaden för energiskatten från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura.

Från och med den 1 januari 2018 har riksdagen beslutat att det istället är ditt elnätsföretag som fakturerar dig energiskatt och som sedan redovisar och betalar pengarna vidare till Skatteverket. Energiskatten flyttas helt enkelt från en faktura till en annan. Energiskatten för 2018 blir 33,1 öre/kWh (41,38 öre/kWh inklusive moms).

De nya reglerna innebär även följande ändringar från 2017:

  • Gränsen för godkännande som frivilligt skattskyldig sänks. Är din elanvändning större än 10 GWh el per år, kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga hos Skatteverket. Detta innebär att ni sköter hanteringen av elskatten själva. 

  • Försäkranssystemet för energiskatt på el avskaffas, samtidigt som möjligheten att godkännas som frivilligt skattskyldig utvidgas till de elanvändningsområden som har omfattats av försäkranssystemet*. Istället för att lämna in en försäkran kan dessa verksamheter antingen ansöka hos Skatteverket om frivillig skattskyldighet om den totala elförbrukningen överstiger 10 gigawattimmar per kalenderår. Eller ansöka hos Skatteverket om återbetalning av energiskatt i efterhand då de inte omfattas av möjligheten till frivillig skattskyldighet enligt ovan. Är du skatteskyldig eller frivilligt skatteskyldig och har oss som elnätsföretag? Läs nedan hur du ska göra för att vi ska kunna fakturera er utan energiskatt från och med 1 januari 2018.

  • Nedsättning av energiskatt för användning av el i datorhall utvidgas genom att kravet på att anläggningens sammanlagda installerade effekt sänks från 0,5 till 0,1 megawatt

*) Användning av el för spårbunden trafik, kemisk reduktion, elektrolytiska processer, framställning av vissa energiprodukter, metallurgiska och mineralogiska processer

 

Skatteskyldiga och frivilligt skatteskyldiga

Viktig info till 1 januari 2018

För att vi (Göteborg Energi Nät) ska kunna fakturera utan energiskatt för er som ej är skatteskyldiga eller frivilligt skatteskyldiga, behöver vi ha en kopia på Skatteverkets beslut som underlag. I annat fall kommer vi att fakturera er full energiskatt fr.o.m. 1 januari 2018.

En kopia på beslutet från Skatteverket kan ni enkelt skicka in till vår kundservice här.

Mer information om förändringen hittar du på skatteverkets hemsida. 

Energiskatt och moms 2017

All elektricitet som förbrukas i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att du inte kan påverka den. Momsen är densamma i hela landet men i vissa län och kommuner i norra Sverige får man ett avdrag på 9,6 öre/kWh på elfakturan om elen använts inom hushåll och tjänstesektorn.

Från och med den 1 januari 2017 ändras reglerna för energiskatt på el. Då är det en skattesats som gäller för all el i Sverige, med möjlighet till avdrag eller återbetalning för vissa kunder, istället för som tidigare reducerad energiskatt för dessa kunder.  Nedan ser du de nya priserna efter 1 juli 2017 exkl. moms.

  • Elleverans med normal energiskatt: 32,50 öre/kWh.

  • Elleverans med avdragsberättigad energiskatt: 22,90 öre/kWh (se förteckning nedan över berörda kommuner).

De nya reglerna innebär även följande:

  • Företag som bedriver industriell verksamhet, jordbruks- skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, samt förbrukning i datorhallar eller som landström måste ansöka om återbetalning hos Skatteverket (dessa företag har rätt till återbetalning på 0,5 öre/kWh av energiskatten). Vi som elhandelsleverantör har inte längre möjlighet att hantera skattereduktion direkt på elfakturan åt er.

  • Skattenedsättning får inte ges till företag i ekonomiska svårigheter, vare sig direkt på elfakturan eller via återbetalning från Skatteverket. Information om vad som menas med ekonomiska svårigheter finns på Skatteverkets webbsida/rättslig vägledning

  • Är din elanvändning större än 20 GWh el per år, kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga hos Skatteverket. Detta innebär att ni sköter hanteringen av elskatten själva.

För mer information om skatter finner du hos Skatteverket på länkarna nedan:

 

Du betalar lägre energiskatt om du bor i:

Norrbottens län

Samtliga kommuner 

Västerbottens län

Samtliga kommuner

Jämtlands län

Samtliga kommuner

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa och Älvdalen

Värmlands län

Torsby

 

Vi kommer löpande att uppdatera informationen på denna sida.

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!