Tillval

När du väljer förnybar el hjälper du till att snabba på utvecklingen mot en mer hållbar elproduktion. Det händer inte över en natt, men på sikt leder ökad efterfrågan alltid till ökat utbud. Som konsument har du mer inflytande än du anar. Kontakta din säljare för att uppgradera ditt avtal med något utav våra miljötillval.

Bra Miljöval 

Naturskyddsföreningens Bra Miljöval är en av världens tuffaste miljömärkningar. Genom att välja förnybar el märkt Bra Miljöval det vill säga el från vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav, hjälper du till att snabba på utvecklingen mot mer hållbar elframställning.

Kraven från Naturskyddsföreningen innebär till exempel att vattenkraft inte får torrlägga vattendrag, vindkraft inte får stå i känsliga naturområden och biobränslen måste komma från kontrollerat skogsbruk som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Naturskyddsföreningens miljöfond

Den som köper el märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval bidrar också med pengar till tre fonder. En av fonderna främjar miljöförbättrande åtgärder kring vattenkraften för att återskapa biologisk mångfald i våra vattendrag. Övriga fonder gäller energieffektivisering och investeringar i ny spännande teknik.

Årliga revisioner

Varje år gör Naturskyddsföreningen en revision för att säkerställa att vi uppfyller licensavtalets krav. Vårt licensnummer är 5-2003-0010-4. Vid revisionen kontrolleras att köpt och såld energi överensstämmer.

El från vindkraft och el från vattenkraft

Göteborg Energi Din El AB säljer el med garanterat ursprung från vind- respektive vattenkraft. Genom ursprungsgarantier som anskaffats från producenterna av energikällorna verifierar vi att elenergin utgörs till 100 % av vindkraft respektive vattenkraft.

Vatten och vind är båda förnybara energikällor med relativt liten miljöpåverkan. Vid drift av verken är utsläpp av koldioxid nära noll. Genom ditt tillval stödjer du långsiktigt den förnybara elproduktionen.

Så säkerställs ditt miljötillval

Att mängden såld el från vindkraft och vattenkraft inte överstiger tillgången av ursprungsgarantier kontrolleras i en kontinuerlig internrevision. Uppföljningssystemet granskas i samband med den årliga revisionen som sker inom Göteborg Energi Din Els miljöcertifiering ISO 14001.

 

Avsändare: Göteborg Energi, Elhandel

Om cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på webbplatsen. Genom att fortsätta surfa vidare godkänner du att cookies används.Läs mer om cookies

Jag förstår!