Vad kostar det?

Prisbilden för en laddstation skiljer sig åt beroende på om du tillhör en bostadsrättsförening eller ett företag. Tänk också på att laddmöjligheter kan göra fastigheten mer attraktiv. 

Vem står för kostnaden?

Kostnadsfördelning är en viktig fråga när bostadsrättsföreningar ska välja en laddlösning för boende med elbil. Ett första steg kan vara att ta upp frågan om att installera laddplatser i styrelsen. Ta reda på hur stort intresset är och bestäm därefter vilken investeringsform som passar er. Vi deltar gärna under mötet och finns till hands för frågor som kan dyka upp.

Kostnad för elförbrukning?

Elförbrukningen kan redovisas per laddare och laddarna kan låsas till föreningens registrerade användare. Det ger en rättvis kostnad för de boende.

Hyra eller köpa?

Investeringen och kostnader för laddning fördelas vanligtvis såhär;

Vi har sett prisökningar på lägenheterna till följd av att vi installerat laddplatser.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus