Förbrukning upp till 300 MWh/år

För dig med en förbrukning upp till 300 MWh / år erbjuder vi möjligheten att teckna gasavtal direkt på webben. Här nedan hittar du våra avtal med aktuella priser.

Våra gasavtal

Alla priser är exkl. moms och eventuella skatter.

Ett fast gasavtal passar dig som vill ha en fast gaskostnad varje månad. Du väljer själv hur länge du vill binda din avtalstid.

Med ett rörligt gasavtal betalar du det gaspris som gäller just nu. Det ger dig möjlighet till de allra lägsta priserna även om priserna kan variera med tiden. Du kan när som helst teckna om ditt avtal till ett fast gasavtal.

 

Biogas eller naturgas?

Gasen som levereras hem till dig är densamma oavsett vilket avtal du väljer, men ditt val påverkar vilken typ av gas som vi köper in.    

Biogas

Biogasen är en förnybar och icke-fossil energigas och består liksom naturgasen till stor del av metan, men framställs av biomassa. Biogasen från Göteborg Energi produceras antingen genom rötning eller genom termisk förgasning.

Naturgas

Naturgas är den största energigasen i Sverige och är ett fossilt bränsle som är bättre för miljön än både kol och olja. Förbränning av naturgas ger i princip inga utsläpp av svavel, tungmetaller eller stoft.

Årsavgifter

Biogas

300 kr / år

Naturgas

120 kr / år

 
Energiskatt

Biogas: Idag får du begära tillbaka din energiskatt om du använder biogas till uppvärmning. Prisexemplerna ovan visar efter återbetald skatt.
Naturgas: Skatten faktureras per m³ och är 3,426 kr/m³, vilket motsvarar cirka 311 kr/kWh. 

Det totala gashandelspriset kan ändras om energiskatt eller moms ändras under avtalsperioden.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up