Fjärrvärmeavtal Komfort

Komfort är det bekväma valet för dig som vill ha fjärrvärme med helhetsservice. 

Vårt Komfortavtal ger dig mer tid över för verksamheten. Med avtalet tar vi nämligen ett helhetsansvar för din fjärrvärme. Det kan ge dig både nöjdare hyrsegäster och högre driftnetto. Dessutom garanterar vi önskad inomhustemperatur.

Detta ingår i Fjärrvärmeavtal Komfort

 • Fjärrvärme.
 • Leverans av bestämd inomhustemperatur till ett fast pris per kvm och år.
 • Energirapporten Bas, ett webbaserat analysverktyg för uppföljning av din energianvändning.
 • Tillgång till energidata via en teknisk utgång från fjärrvärmecentralen, så kallad M-bus.
 • Tillsyn och skötsel 2-4 gånger per år av dina tekniska installationer av värme, ventilation, kyla, el, vatten och avlopp.
 • Anslutning till vår driftcentral för kontinuerlig övervakning, optimering och larmmottagning.
 • Halvårsrapporter med energistatistik, budget för drift och underhåll, miljöbelastning samt förslag på underhållsåtgärder.
 • Årsrapport på utfört arbete, värmeanvändning, värmekostnader och förslag på förbättringar.
 • Intrimning av styr- och reglerutrustning.
 • Rapportering av eventuella avvikelser och fel.
 • Driftmöten 2 gånger per år.
 • Rådgivning avseende rotbidrag, miljöbidrag med mera.
 • Förebyggande underhåll.
 • Beredskap dygnet runt.

Intresserad?

Fyll i vår intresseanmälan så kommer en av våra säljare att kontakta dig inom 3 arbetsdagar.

 

Ring oss på

031-62 62 62

Jag vill bli uppringd

Bli uppringd

Vi hör av oss inom de närmsta dagarna. För att göra det enkelt kan du välja en tid på dygnet som passar dig bäst

När?

Chatta med oss

Ledig handläggare nu

Chatta med oss

Ingen ledig handläggare just nu

Tillval

Energirapporten Bas ingår i alla våra fjärrvärmeravtal för företag och vill du ha ytterligare funktioner i Energirapporten kan du välja till Plus eller Komplett.

Klimatkompoenserad fjärrvärme innebär att du kan minska ditt företags utsläpp av koldioxid ännu mer. Klimatkompensationen innebär att vi kompenserar för ditt företags koldioxidutsläpp genom att säkerställa att motsvarande utsläppsminskning sker någon annanstans i världen. Alla utsläppsrätter är granskade och godkända av EU:s och FN:s regelverk. 

Priset för Klimatkompenserad fjärrvärme är ett tillägg på ordinarie fjärrvärmepris med 4 kr/MWh för 2017. Priset revideras upp till tre gånger per år.

Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval är fjärrvärme som vi på Göteborg Energi producerar i enlighet med Svenska Naturskyddsföreningens gällande kriterier för att kvalificeras som Bra Miljöval. Pristillägget är 3,13 öre extra per kWh.

Övriga avtalspaket

Peab väljer fjärrvärme

Peab väljer det mest gångbara och hållbara alternativet i nya stadsdelen Partille Port.
icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-disc-down