fjärrkyla

Tekniska bestämmelser

Här hittar du Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser för fjärrkyla. Dessa bestämmelser behöver du ta hänsyn till vid projektering, upphandling och installation av fjärrkyla. 

  • Tekniska bestämmelser

  • Lokala anvisningar Göteborg Energi

 
Teknisk standard för fjärrkylaledningar och mätningar

Här hittar du standardritningarna som gäller i samband med projektering och byggnation av fjärrkylaledningar.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus