Fjärrkylapriser

Fjärrkylapriset består av två delar: energiförbrukning och effekt. Nedan ser du hur priset för fjärrkyla för 2018 kommer att beräknas. Samtliga priser är exklusive moms.

Priser till och med 31 juli 2018

 

Energiförbrukning - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 170 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 260 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 330 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

Säsongpriser för fjärrkyla

 

Effekt - läs mer

Prisgrundande medeleffekt

Pris fast del 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

5 000 kr/år

 720 kr/kW

 51-10 kW

10 000 kr/år

620 kr/kW

 101-201 kW

16 000 kr/år

 560 kr/kW

 201-300 kW

52 000 kr/år

 380 kr/kW

301- 500 kW

67 000 kr/år

 330 kr/kW

 501-1 000 kW 

102 000 kr/år

 260 kr/kW

> 1 000 

122 000 kr/år

 240 kr/kW

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 51MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 262kW, 255kW respektive 255kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 257kW, (262+255+255)/3=257.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 51 MWh x 260 kr = 13 260 kr

  2. Effektkostnad: (52 000 kr + 257 kW x 380 kr/kW)=  149 660 kr per år och per månad blir det 149 660 kr/365 dagar x 30 dagar = 12 711 kr

Total fjärrkylakostnad för april: 13 260 kr + 12 711 kr = 25 971 kr 

Priser till och med 31 december 2018

 

Energiförbrukning - läs mer

Säsong

Energipris

Månader

 Vinter

 173 kr/MWh

 Januari, februari, mars, december

 Vår/höst

 264 kr/MWh

 April , oktober, november

 Sommar

 336 kr/MWh

 Maj, juni, juli, augusti, september

 

Effekt - läs mer

Prisgrundande medeleffekt

Pris fast del 

Pris rörlig del (C2)

 0-50 kW

5 000 kr/år

 734 kr/kW

 51-10 kW

10 000 kr

630 kr/kW

 101-201 kW

16 000 kr

 570 kr/kW

 201-300 kW

53 000 kr

 386 kr/kW

301- 500 kW

68 000 kr

 336 kr/kW

 501-1 000 kW 

104 000 kr

 264 kr/kW

> 1 000 

118 000 kr

 250 kr/kW

 

Ett prisexempel

Anta att din energiförbrukning för april var 51MWh, de tre högsta dygnsmedeleffekterna den senaste 12-månadersperioden var 262kW, 255kW respektive 255kW. Det ger en prisgrundande medeleffekt på 257kW, (262+255+255)/3=257.

 

Det innebär:

  1. Energikostnad: 51 MWh x 260 kr = 13 260 kr

  2. Effektkostnad: (52 000 kr + 257 kW x 380 kr/kW)=  149 660 kr per år och per månad blir det 149 660 kr/365 dagar x 30 dagar = 12 711 kr

Total fjärrkylakostnad för april: 13 260 kr + 12 711 kr = 25 971 kr 

Prisförklaring

Energi 

Energiförbrukningen visar hur mycket kyla du förbrukar och hur mycket kyla vi behöver producera.  Energidelen beräknas genom att energiförbrukningen multipliceras med energipriset. Energipriset är uppdelat i tre säsonger: vinter, vår/höst och sommar. Under vintern finns tillgång till frikyla och priset är då lägre. 

Effekt

Effekten visar på vilket sätt du använder din kyla, dvs hur jämnt ditt uttag är. Maxeffekten beräknas varje månad ur snittet av de tre högsta timeffekterna, under den senaste 12-månaders perioden, infallande mellan maj och september. Höga timeffekter mellan oktober och april räknas alltså inte med. Timeffekten beräknas utifrån verkliga timflöden med en fast differenstemperatur på 10°C. 

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-pluschevron-downchevron-up