Anvisat elpris företag

Du väljer själv vilket elhandelsbolag som du köper elen av. Det finns ett hundratal olika aktörer på elmarknaden och vi är en av dem. 

Ditt val av elhandelsbolag kan påverka både din elkostnad och miljöpåverkan. Precis som du kan välja ett elhandelsbolag som bidrar till samhällsnyttan. Hos oss får du råd om elavtal, energirådgivning och information om elmarknaden.

Anvisat pris

Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal får du ett så kallat anvisat pris. Anvisningspriset kan ändras upp till 4 gånger per år. Det justeras endast efter de längre prisskiftningarna på elbörsen (Nasdaq). Det lönar sig i nästan alla fall att göra ett aktivt avtalsval.

Den rörliga delen i anvisningspriset är 57,9 öre/kWh. Den fasta avgiften för anvisat pris är 384 kr exkl. moms. Det anvisade priset gäller tillsvidare och du har 14 dagars uppsägningstid. Elnätsavgift tillkommer. Ju lägre elförbrukning du har, ju mer påverkar den fasta avgiften priset.

Läs mer om hur den svenska elmarknaden fungerar på våra privatsidor. Där har vi samlat matnyttig information om vart vi köper vår el, historik över elcertifikatens utveckling och hur kvotplikten förändrats.

icon-closeicon-stopchevron-lefticon-magnifychevron-disc-rightmenuicon-magnifyicon-plus